KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

"NÁŠ KRAJ POTREBUJE JASNÚ VÍZIU" - rozhovor s kandidátom na župana Zdenkom Trebuľom

Dátum: 15.10.2005

Už šesť rokov sa o fungovanie dvesto­štyridsaťtisícového krajského mesta Košice stará jeho primátor Zdenko Trebuľa. Cieľavedomý, dôsledný, rozhodný. Hľadajúci riešenia prospešné pre mesto a jeho obyvateľov. Výsledky jeho práce sa pozitívne prejavili vo viacerých oblastiach. Výrazne sa zlepšila finančná situácia mesta, ožila kultúrna scéna, rozbehli sa mestské športové aktivity.... V závere minulého roka sa rozhodol prijať ponuku strany Smer - sociál­na demokracia ako jej kandidát na miesto predsedu Košického samosprávneho kraja. V tejto súvislosti sme ho požiadali o rozhovor.

-Ktoré skutočnosti Vás najviac ovplyvnili pri rozhodnutí kandidovať na miesto predsedu?
Hlavným dôvodom, prečo som si trúfol prijať kandidatúru, sú moje dlhoročné skúsenosti v štátnej správe a samospráve. V živote som už riadil viaceré kolektívy, neobávam sa tejto profesie. Výzvou pre mňa je aj posilnenie občianskeho povedomia o tomto stupni samosprávy. Do bežného života občanov vstupuje len jej prvý stupeň- miestna samospráva, teda obecné a mestské úrady. S ňou sa občan stretáva najčastejšie. Samosprávny kraj je odvolacím orgánom, vstupuje do procesov až následne. Ale pritom je dôležitým strategickým orgánom.
Ďalším vážnym dôvodom na kandidatúru sú výsledky Košického kraja, ktorý v hodnotení regiónov výrazne zaostáva za ostatnými. Na Slovensku sa stále prehlbujú rozdiely medzi regiónmi. Dokazujú to aj výsledky Štatistického úradu Eurostat, ktorý pre potreby porovnávania delí Európsku úniu na 255 regiónov. Slovensko je v tomto členení rozdelené na Bratislavský kraj, Západné, Stredné a Východné Slovensko. Z porovnania hrubého domáceho produktu na obyvateľa vyplýva, že hlavné mesto ďaleko predbieha ostatné časti krajiny. Kým v roku 1995 bol Bratislavský kraj na 143. mieste rebríčka regiónov, v roku 2002 už na 48. mieste. Oproti tomu Východné Slovensko bolo v roku 1995 na 249. mieste a v roku 2002 na 247. mieste. Veľký skok Bratislavského kraja je popri fakte, že ide o hlavné mesto, úmerný investíciám do infraštruktúry, ktoré následne prilákali obrovské množstvo kapitálu.

-Aké sú priority, na ktoré by ste sa chceli v rámci kraja zamerať?
Aj náš kraj potrebuje jasnú víziu. Po dôsledných analýzach, audite jednotlivých oblastí, by sme mali pristúpiť k tomu, aby sa región rozvíjal rovnomerne. Aby sa jeho časti rozvíjali v zmysle tradičných zručností, zamerania, toho, čo je charakteristické pre to - ktoré územie nášho regiónu. Vidím obrovskú perspektívu Košického samosprávneho kraja v rozvoji turistického ruchu, vo využívaní toho, čo príroda kraju dala. Je to aj otázka ďalšieho spriemyselňovania nášho regiónu, ale tá už závisí od prístupu centrálnej slovenskej vlády. Mala by oveľa viac konať smerom k rozvoju dopravnej infraštruktúry. Východ je stále na chvoste celého Slovenska a sami si nevieme pomôcť. Z úrovne kraja sa mnohé veci budú dať riešiť. Určite by som sa zameral aj na zmenu vnímania vyššieho územného celku občanmi. To sa dá zmeniť tým, že krajské orgány začnú podstatne výraznejšie spolupracovať s prvým stupňom, s miestnou samosprávou. To mi doteraz chýbalo, tu vidím výzvu na významnú prácu v ďalších rokoch. Spolupráca by mala byť oveľa dynamickejšia. VUC-ky by mali byť aj na to, aby uľahčovali samospráve a občanom cestu k realizácii mnohých projektov. Mali by byť koordinátormi a zastrešovateľmi myšlienok, aktivít, pretože sa nedá čakať od jedného úradu, aby toto na území celého kraja organizoval. Zatiaľ je na dosiahnutí tohto cieľa ešte veľmi veľa roboty, mnohé z týchto krokov zatiaľ chýbali. Keby sa ich podarilo urobiť, aj občan by samosprávny kraj vnímal intenzívnejšie.

-Ste nominantom strany SMER- sociálna demokracia. Je podľa Vás táto strana garantom zmien, ktoré by zlepšili situáciu v našom kraji?
SMER – sociálna demokracia predstavuje v rámci prúdu sociálnodemokratických strán silnú líniu. Jedine tento prúd má, či už z historického alebo súčasného pohľadu, na zreteli človeka. Nejde o ľavicovosť v minulom ponímaní, ale ide o to mať na prvom mieste človeka, jeho základné životné potreby, možnosť rozvíjať svoj život podľa reálnych predstáv, ponúknuť možnosť realizovať ciele, zabezpečiť rodinu, výchovu a vzdelanie detí, osobnostný rast.

-Pre mnohých voličov ste primátorom Košíc, ktorý má ich dôveru a chcú ho mať aj naďalej v meste. Paradoxne, možno práve to bude pre nich dôvodom, aby dali svoj hlas inému kandidátovi...
„Myslím si, že takáto reakcia niektorých voličov je celkom pravdepodobná, pretože tu na magistráte, ale aj v iných organizáciach, firmách, či spolkoch som počas šesťročného primátorovania nadviazal s mnohými veľmi dobré pracovné vzťahy. Ocenenie a uznanie za našu prácu nám pri mnohých príležitostiach vyslovujú aj radoví Košičania, či obyvatelia z blízkeho okolia. Preto chápem, že sa niektorí z nich môžu postaviť k voľbe župana aj takýmto paradoxným spôsobom. No myslím si, že to nie je celkom správne.
Ak by som sa stal predsedom kraja, pri zabezpečovaní jeho chodu sa s mnohými z predošlých spolupracovníkov budem určite stretávať i naďalej. A čo je veľmi dôležité, nová funkcia s novými právomocami, mi umožní dôslednejšie presadzovať nielen záujmy košického kraja ale aj mesta Košice. Ak si všetky uvedené skutočnosti takto uvažujúci voliči prehodnotia, určite dospejú k názoru, že dať svoj hlas niektorému z protikandidátov znamená výrazne znížiť šance kraja a mesta na jeho ďalší rozvoj.

-Od leta ste začali chodiť častejšie po kraji. Navštívili ste okresné mestá, ale aj dedinky, kde primátor krajského mesta ešte nebol. Váš záujem o dianie v kraji mnohých potešil, no sú aj takí, ktorým sa Vaše návštevy vôbec nepozdávali...
„ Ľudia sú rôzni a každý z nich má nárok na svoj vlastný názor. Vysvetlenie môjho konania je však úplne jednoduché. Je predsa samozrejmé, že z postu primátora mesta Košice som sa v minulosti o kraj takto intenzívne nepotreboval zaujímať. No od chvíle, keď som sa rozhodol pre kandidátúru na funkciu župana, som to považoval za svoju povinnosť. Kraj som potreboval poznať podrobnejšie. Chcel som sa stretnúť so zástupcami samosprávy, ale aj s radovými občanmi, hovoriť s nimi o ich problémoch a názoroch na situáciu v ich regióne. A som rád, že som to urobil. Stretnutia mi pomohli mnohé veci pochopiť, vidieť hlbšie do problémov, zorientovať sa v situácii.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí ma pri mojich návštevach v mestách a obciach nášho kraja prijali srdečne a vyslovili podporu pre moje rozhodnutie. Urobím všetko pre to, aby som ich dôveru nesklamal.

Na stiahnutie

Informačný občasník NOVEMBROVÝ SMER 2013 Informačný občasník "NOVEMBROVÝ SMER 2013" 11/2013 (pdf)

06.11.2013

Informačný občasník OKTOBROVÝ SMER 2013 Informačný občasník "OKTOBROVÝ SMER 2013" 10/2013 (pdf)

06.11.2013

Informačný občasník MARCOVÝ SMER 2012 Informačný občasník "MARCOVÝ SMER 2012" 03/2012 (pdf)

05.03.2012

Informačný občasník FEBRUÁROVÝ SMER 2012 Informačný občasník "FEBRUÁROVÝ SMER 2012" 02/2012 (pdf)

21.02.2012

Informačný občasník DECEMBROVÝ SMER 2011 Informačný občasník "DECEMBROVÝ SMER 2011" 12/2011 (pdf)

31.12.2011

Informačný občasník NOVEMBROVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "NOVEMBROVÝ SMER KOŠICE" 11/2010 (pdf)

23.11.2010

Informačný občasník OKTÓBROVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "OKTÓBROVÝ SMER KOŠICE" 10/2010 (pdf)

09.11.2010

Informačný občasník SEPTEMBROVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "SEPTEMBROVÝ SMER KOŠICE" 09/2010 (pdf)

01.10.2010

Informačný občasník LETNÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "LETNÝ SMER KOŠICE" 07/2010 (pdf)

08.07.2010

Informačný občasník JÚNOVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "JÚNOVÝ SMER KOŠICE" 06/2010 (pdf)

28.05.2010

Informačný občasník MÁJOVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "MÁJOVÝ SMER KOŠICE" 05/2010 (pdf)

03.05.2010