KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Predstavitelia KSK

Predstaviteľov strany SMER - sociálna demokracia v Košickom kraji tvoria okrem krajského predsedu a okresných predsedov aj volení zastupcovia strany SMER - socialna demokracia v organoch:

- miestnych a mestských zasupiteľstiev
- zastupiteľstva vyššieho územného celku
- starostov miest a obcí
- iných orgánoch miestnej štátnej správy alebo územnej samosprávy

Poslanci zastupiteľstva KSK v regionálnych voľbách 2017

Poslanci zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja tvoria spolu s predsedom Košického samosprávneho kraja organizačnú štruktúru tejto inštitúcie. Počet poslancov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja je 57. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja má desať komisií, ktoré sú zložené z poslancov zastupiteľstva i neposlancov. Počet poslancov je vždy aspoň o jednu osobu vyšší ako počet neposlancov. Predseda komisie je vždy poslanec VÚC.

Naše spoločné záujmy zastupujú poslanci zastupiteľstva KSK:


Ján Jakubov


Jozef Andrejčák


Renata Lenártová


František Petro


Michal Rečka


Roland Szabó


Emil Ďurovčík


Viliam Záhorčák


Ján Mihalečko


Jana Cibereová


Pavol Kuchta


František Farkaš


Štefan Bašták


Karol Horník


Ján Volný


Róbert Puci

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo tvorí spolu s primátorom mesta Košíc základnú organizačnú štruktúru. Orgánmi mestského zastupiteľstva sú mestská rada a jednotlivé odborné komisie. Mestské zastupiteľstvo je zložene z poslancov. Mestské zastupiteľstvo v súlade s osobitnými predpismi zriaďuje mestskú políciu, mestský požiarny zbor a volí hlavného kontrolóra mesta Košice. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce.

Miestne zastupiteľstvá

Miestne zastupiteľstvo tvorí spolu so starostom základnú organizačnú štruktúru v jednotlivých mestských častiach. Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú miestna rada a jednotlivé odborné komisie. Miestne zastupiteľstvo je zložene z poslancov, ktorí o.i. volia aj miestneho kontrolóra. Miestne zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje štatút, ďalšie svoje stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce. Odborné, administratívne a organizačné veci orgánov mestskej časti zabezpečuje miestny úrad.

Informácie o voľbách

Žrebovanie súťaže

18.12.2013

Hodnotenie 3. volebného obdobia KSK 2010 – 2013

20.11.2013

Zámery KSK na roky 2014 - 2017

20.11.2013

Výsledky volieb do orgánov KSK

02.12.2009

Na stiahnutie

Informačný občasník NOVEMBROVÝ SMER 2013 Informačný občasník "NOVEMBROVÝ SMER 2013" 11/2013 (pdf)

06.11.2013

Informačný občasník OKTOBROVÝ SMER 2013 Informačný občasník "OKTOBROVÝ SMER 2013" 10/2013 (pdf)

06.11.2013

Informačný občasník MARCOVÝ SMER 2012 Informačný občasník "MARCOVÝ SMER 2012" 03/2012 (pdf)

05.03.2012

Informačný občasník FEBRUÁROVÝ SMER 2012 Informačný občasník "FEBRUÁROVÝ SMER 2012" 02/2012 (pdf)

21.02.2012

Informačný občasník DECEMBROVÝ SMER 2011 Informačný občasník "DECEMBROVÝ SMER 2011" 12/2011 (pdf)

31.12.2011

Informačný občasník NOVEMBROVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "NOVEMBROVÝ SMER KOŠICE" 11/2010 (pdf)

23.11.2010

Informačný občasník OKTÓBROVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "OKTÓBROVÝ SMER KOŠICE" 10/2010 (pdf)

09.11.2010

Informačný občasník SEPTEMBROVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "SEPTEMBROVÝ SMER KOŠICE" 09/2010 (pdf)

01.10.2010

Informačný občasník LETNÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "LETNÝ SMER KOŠICE" 07/2010 (pdf)

08.07.2010

Informačný občasník JÚNOVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "JÚNOVÝ SMER KOŠICE" 06/2010 (pdf)

28.05.2010

Informačný občasník MÁJOVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "MÁJOVÝ SMER KOŠICE" 05/2010 (pdf)

03.05.2010

ODKAZY SEKCIE