KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Predstavitelia KSK

Predstaviteľov strany SMER - sociálna demokracia v Košickom kraji tvoria okrem krajského predsedu a okresných predsedov aj volení zastupcovia strany SMER - socialna demokracia v organoch:

- miestnych a mestských zasupiteľstiev
- zastupiteľstva vyššieho územného celku
- starostov miest a obcí
- iných orgánoch miestnej štátnej správy alebo územnej samosprávy

Poslanci zastupiteľstva KSK v regionálnych voľbách 2017

Poslanci zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja tvoria spolu s predsedom Košického samosprávneho kraja organizačnú štruktúru tejto inštitúcie. Počet poslancov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja je 57. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja má desať komisií, ktoré sú zložené z poslancov zastupiteľstva i neposlancov. Počet poslancov je vždy aspoň o jednu osobu vyšší ako počet neposlancov. Predseda komisie je vždy poslanec VÚC.

Naše spoločné záujmy zastupujú poslanci zastupiteľstva KSK:


Jozef Andrejčák


František Petro


Michal Rečka


Emil Ďurovčík


Viliam Záhorčák


Ján Mihalečko


Jana Cibereová


Pavol Kuchta


František Farkaš


Ján Volný

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo tvorí spolu s primátorom mesta Košíc základnú organizačnú štruktúru. Orgánmi mestského zastupiteľstva sú mestská rada a jednotlivé odborné komisie. Mestské zastupiteľstvo je zložene z poslancov. Mestské zastupiteľstvo v súlade s osobitnými predpismi zriaďuje mestskú políciu, mestský požiarny zbor a volí hlavného kontrolóra mesta Košice. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce.

Miestne zastupiteľstvá

Miestne zastupiteľstvo tvorí spolu so starostom základnú organizačnú štruktúru v jednotlivých mestských častiach. Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú miestna rada a jednotlivé odborné komisie. Miestne zastupiteľstvo je zložene z poslancov, ktorí o.i. volia aj miestneho kontrolóra. Miestne zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje štatút, ďalšie svoje stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce. Odborné, administratívne a organizačné veci orgánov mestskej časti zabezpečuje miestny úrad.

Informácie o voľbách

Žrebovanie súťaže

18.12.2013, Zdroj: Okresná kancelária Košice - mesto

Hodnotenie 3. volebného obdobia KSK 2010 – 2013

20.11.2013, Zdroj: Okresná kancelária Košice - mesto

Zámery KSK na roky 2014 - 2017

20.11.2013, Zdroj: Okresná kancelária Košice - mesto

Výsledky volieb do orgánov KSK

02.12.2009, Zdroj: Okresná kancelária Košice - mesto

Na stiahnutie

Informačný občasník NOVEMBROVÝ SMER 2013 Informačný občasník "NOVEMBROVÝ SMER 2013" 11/2013 (pdf)

06.11.2013

Informačný občasník OKTOBROVÝ SMER 2013 Informačný občasník "OKTOBROVÝ SMER 2013" 10/2013 (pdf)

06.11.2013

Informačný občasník MARCOVÝ SMER 2012 Informačný občasník "MARCOVÝ SMER 2012" 03/2012 (pdf)

05.03.2012

Informačný občasník FEBRUÁROVÝ SMER 2012 Informačný občasník "FEBRUÁROVÝ SMER 2012" 02/2012 (pdf)

21.02.2012

Informačný občasník DECEMBROVÝ SMER 2011 Informačný občasník "DECEMBROVÝ SMER 2011" 12/2011 (pdf)

31.12.2011

Informačný občasník NOVEMBROVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "NOVEMBROVÝ SMER KOŠICE" 11/2010 (pdf)

23.11.2010

Informačný občasník OKTÓBROVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "OKTÓBROVÝ SMER KOŠICE" 10/2010 (pdf)

09.11.2010

Informačný občasník SEPTEMBROVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "SEPTEMBROVÝ SMER KOŠICE" 09/2010 (pdf)

01.10.2010

Informačný občasník LETNÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "LETNÝ SMER KOŠICE" 07/2010 (pdf)

08.07.2010

Informačný občasník JÚNOVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "JÚNOVÝ SMER KOŠICE" 06/2010 (pdf)

28.05.2010

Informačný občasník MÁJOVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "MÁJOVÝ SMER KOŠICE" 05/2010 (pdf)

03.05.2010

ODKAZY SEKCIE