KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Krajská rada

Krajská organizácia je organizačným stupňom strany na úrovni kraja. Územný obvod Krajskej organizácie je totožný s územným obvodom kraja. V Košickom kraji je Krajská organizácia strany SMER - sociálna demokracia zložená z 11 okresných organizácií.
Krajská rada schvaľuje na návrh Krajského predsedu kandidátku pre voľby do zastupiteľstva VÚC a kandidáta na predsedu VÚC ako aj kandidáta na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Najvyšším orgánom krajskej organizácie je Krajská rada, ktorá zabezpečuje výkon regionálnej politiky. Krajskú radu tvoria okresní predsedovia a krajský predseda. Krajský predseda spoluvytvára regionálnu politiku. Za svoju činnosť zodpovedá Predsedníctvu strany, ktoré ho volí aj odvoláva.

Krajský predseda


 

Viliam Záhorčák

predseda Krajskej rady
okres
životopis
kontakt

Krajský tajomník


 

Ing. Andrej Sitkár

krajský tajomník
okres
životopis
kontakt

Členovia Krajskej rady


 

Ing. Andrej Sitkár

okresný predseda
okres Košice - mesto
životopis
kontakt

 

Ing. František Petro

okresný predseda
okres Košice okolie
životopis
kontakt

 

Juraj Drál

okresný predseda
okres Gelnica
životopis
kontakt

 

Ing. Peter Voľanský

okresný predseda
okres Michalovce
životopis
kontakt

 

Ing. Ján Vieloha

okresný predseda
okres Rožňava
životopis
kontakt

 

MVDr. Boleslav Lešo, PhD.

okresný predseda
okres Sobrance
životopis
kontakt

 

Ing. Branislav Rusiňák

okresný predseda
okres Spišská Nová Ves
životopis
kontakt

 

Ing. Július Hajdu

okresný predseda
okres Trebišov
životopis
kontakt