KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

"VOĽBÁM PRIPISUJEME VEĽKÝ VÝZNAM" - príhovor Róberta Fica

Dátum: 15.10.2005

Vážení čitatelia,
dovoľte mi prejsť bez zbytočných rečí priamo k podstate veci.
Dňa 26. novembra tohto roku sa na Slovensku uskutočnia regionálne voľby, v ktorých budeme voliť poslancov a predsedov našich samosprávnych krajov.
Možno pre Vás táto informácia nie je žiadnou novinkou, pre mnohých však určite áno. Všetky výskumy a štúdie na túto tému nám dnes jednoznačne hovoria, že ľudia na Slovensku regionálnym voľbám, alebo regionálnej samospráve ako takej, pripisujú len veľmi malý význam. A toto je problém.
Tento dnešný stav má samozrejme svoje príčiny a úprimne povedané, ani sa ľuďom a ich nezáujmu o regionálnu politiku nemožno čudovať. Nekoncepčne pripravená reforma verejnej správy, spustená bez dostatočnej diskusie s samotnou samosprávou, ale aj širšou verejnosťou, viedla nie k skvalitneniu správy verejného života v regiónoch a jej priblíženiu k ľuďom, ale v prvom rade k chaosu a neporiadku. Samospráve boli zverené kompetencie v rôznych oblastiach verejného života, no vo väčšine prípadov bez príslušných finančných zdrojov. Priestor pre rozvoj regiónov bol teda veľmi obmedzený. V neposlednom rade k negatívnemu vývoju prispeli aj samotné regióny, resp. ich vedenia, ktoré sa vo väčšine prípadov takpovediac len „učili za pochodu“, v horších prípadoch si urobili zo správy krajov svoj osobný alebo skupinový biznis.
Nech sú už príčiny také, alebo onaké, konečný výsledok je dnes taký, že ľudia ak vôbec, tak len veľmi slabo vnímajú samosprávne kraje ako dôležitú súčasť verejného života na Slovensku, nieto ešte ako inštitúcie, ktoré im môžu byť nápomocné v ich každodennom živote.
To, že ľudia na tento názor majú právo a svoje dôvody však neznamená, že je to názor správny. Skutočný stav je totiž dnes úplne iný. Samosprávne kraje už dnes zodpovedajú za oblasti, ktoré sa týkajú reálnych podmienok každodenného života ľudí v mestách a obciach Slovenska. Či je to oblasť zdravotníctva, školstva, dopravnej infraštruktúry, sociálnych služieb, kultúry či celkového rozvoja krajov. Vo všetkých týchto oblastiach majú kraje priestor na reálne skvalitňovanie svojich služieb. To znamená, že pri správnom a efektívnom riadení a využívaní všetkých možností, od pomoci fondov Európskej únie, cez intenzívnu spoluprácu s komunálnou samosprávou, primátormi a starostami, cez využívanie vlastného rozvojového potenciálu, majú reálnu možnosť zvyšovať úroveň života svojich obyvateľov.
Kraje majú priestor a možnosť, podstatné ale je, aby túto možnosť vedeli využiť. A práve v tomto je podstata veci. Len tie kraje budú schopné využiť svoj poten­ciál a možnosti v prospech zlepšenie kvality života svojich ľudí, ktoré budú mať vo svojom čele tých správnych ľudí. Práve z tohto dôvodu sú regionálne voľby také dôležité.
Naša strana, SMER – sociálna demokracia, ich za mimoriadne dôležité považuje a podľa toho k nim aj pristupuje. V našej každodennej politickej práci venujeme 99 % energie témam a problémom, ktoré sa týkajú podmienok života bežných ľudí na Slovensku, či je to problém nehorázne vysokých cien benzínu, najnovšieho zdražovania plynu a ostatných energií, či je to otázka privatizácie strategických podnikov, ktorú zásadne odmietame. Na tejto politike je založená pomerne silná podpora Smeru medzi ľuďmi na Slovensku, za ktorú sme samozrejme vďační. Súčasne si však uvedomujeme, že túto podporu a silu musíme preniesť aj do regiónov, aby aj tam mohla politika slúžiť práve potrebám bežných ľudí. Preto voľbám v samosprávnych krajoch pripisujeme taký význam.
Z tohto dôvodu sme v týchto voľbách vsadili na silné osobnosti. Pretože len ľudia, ktorí majú dlhodobejšie praktické skúsenosti či už z pôsobenia v samospráve, alebo z inej odbornej či verejnej oblasti, a predovšetkým ľudia, ktorí majú za sebou výsledky, budú schopní rozvíjať kraje Slovenska a riadiť ich v prospech ich obyvateľov.
Presne z tohto dôvodu sme v Košickom kraji vsadili na primátora Košíc Zdenka Trebuľu, ktorému sa podarilo nepriaznivé hospodárske výsledky Košíc , keď príjmy mesta stagnovali a v roku 1999 nestačili pokryť ani nevyhnutné výdavky, zvrátiť. Dnes sú Košice hodnotené ako hospodársky stabilný subjekt, ktorý bude môcť financovať aj rôzne podporné rozvojové programy a aktivity celospoločenského významu. Zdenko Trebuľa má teda plnú podporu strany SMER – sociálna demokracia, presne tak, ako ju majú kandidáti na poslancov Vášho kraja za našu stranu.
Len vo voľbách 26. novembra máte možnosť vyjadriť svoj názor na to, ako sa má Váš kraj v nasledujúcich rokoch rozvíjať a právo spolurozhodovať o tom, kto bude Váš kraj riadiť. Keďže toto rozhodnutie bude mať vplyv na podmienky aj Vášho života, bolo by nesprávne, nechať toto rozhodovanie na iných.

Na stiahnutie

Informačný občasník NOVEMBROVÝ SMER 2013 Informačný občasník "NOVEMBROVÝ SMER 2013" 11/2013 (pdf)

06.11.2013

Informačný občasník OKTOBROVÝ SMER 2013 Informačný občasník "OKTOBROVÝ SMER 2013" 10/2013 (pdf)

06.11.2013

Informačný občasník MARCOVÝ SMER 2012 Informačný občasník "MARCOVÝ SMER 2012" 03/2012 (pdf)

05.03.2012

Informačný občasník FEBRUÁROVÝ SMER 2012 Informačný občasník "FEBRUÁROVÝ SMER 2012" 02/2012 (pdf)

21.02.2012

Informačný občasník DECEMBROVÝ SMER 2011 Informačný občasník "DECEMBROVÝ SMER 2011" 12/2011 (pdf)

31.12.2011

Informačný občasník NOVEMBROVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "NOVEMBROVÝ SMER KOŠICE" 11/2010 (pdf)

23.11.2010

Informačný občasník OKTÓBROVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "OKTÓBROVÝ SMER KOŠICE" 10/2010 (pdf)

09.11.2010

Informačný občasník SEPTEMBROVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "SEPTEMBROVÝ SMER KOŠICE" 09/2010 (pdf)

01.10.2010

Informačný občasník LETNÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "LETNÝ SMER KOŠICE" 07/2010 (pdf)

08.07.2010

Informačný občasník JÚNOVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "JÚNOVÝ SMER KOŠICE" 06/2010 (pdf)

28.05.2010

Informačný občasník MÁJOVÝ SMER KOŠICE Informačný občasník "MÁJOVÝ SMER KOŠICE" 05/2010 (pdf)

03.05.2010