KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach

Dátum: 13.01.2020
Kancelária: Košice - mesto

Dňa 20.1.2020 sa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie snemu Okresnej organizácie strany SMER-SD Michalovce. Na úvod všetkých v mene členov Okresnej rady a jej podpredsedov, prednostky Okresného úradu PhDr. Janky Cibereovej a primátora mesta Michalovce, Viliama Záhorčáka v príhovore srdečne privítal predseda Okresnej rady a poslanec NR SR, Ing. Emil Ďurovčík. Osobitne privítal vzácnych hostí a kandidátov za poslancov do NR SR v nadchádzajúcich voľbách, podpredsedu strany SMER-SD, ministra hospodárstva, Ing. Petra Žigu, PhD., podpredsedu strany SMER-SD, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, MUDr. Richarda Rašiho, PhD., vedúceho Úradu vlády SR, Mgr. Matúša Šutaj Eštoka, poslanca NR SR, Ing. Mareka Mitterpáka, PhD., predsedu Okresnej rady strany SMER- SD Sobrance, MVDr. Boleslava Leša, PhD., a JUDr. Martina Petrušku.
Jednotlivi hostia sa prítomným prihovorili a pozdravili ich. Ocenení boli aj jubilanti, ktorí v roku 2019 dovŕšíli svoje okrúhle jubileum. Osobne im zablahoželal podpredseda strany SMER-SD, minister hospodárstva, Ing. Peter Žiga, PhD., podpredseda strany SMER-SD, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, MUDr. Richard Raši, PhD., a predseda Okresnej rady SMER-SD Michalovce, poslanec NR SR, Ing. Emil Ďurovčík. Obdarovali ich kvetom a malou pozornosťou. Ďalej sa viedla diskusia ohľadne aktuálnej politickej situácie a stratégie v nasledujúcich voľbách.

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 1

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 2

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 3

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 4

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 5

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 6

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 7

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 8

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 9

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 10

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 11

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 12

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 13

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 14

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 15

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 16

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 17

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 18

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 19

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 20

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 21

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 22

Slávnostné zasadnutie snemu v Michalovciach - foto č. 23