KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Predvianočné stretnutie klub Strážske

Dátum: 02.01.2020

Na Predvianočnej členskej schôdzi klubu strany SMER-SD Strážske sa zúčastnilo 29 členov. Schôdzu viedla predsedníčka Klubu Smer -SD Strážske Ing. Eva Buciová. Pozvanie prijal aj primátor mesta Strážske Ing. Vladimír Dunajčák. Primátor a členka OR Smer – SD, PaedDr. Eva Matuchová odovzdali oceneným, pri príležitosti životného jubilea 65. r.- Jozefovi Karafovi, 70.r.- Miroslavovi Pleceníkovi a Márii Sučovej, 75.r.- Jolane Megelovej, 80. r.- RSDr. Pavlovi Cimprichemu, knihu, sladký kvet a prezenty strany Smer.

Predvianočné stretnutie klub Strážske - foto č. 1

Predvianočné stretnutie klub Strážske - foto č. 2

Predvianočné stretnutie klub Strážske - foto č. 3

Predvianočné stretnutie klub Strážske - foto č. 4

Predvianočné stretnutie klub Strážske - foto č. 5

Predvianočné stretnutie klub Strážske - foto č. 6

Predvianočné stretnutie klub Strážske - foto č. 7

Predvianočné stretnutie klub Strážske - foto č. 8