KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

XXXVI. ročník Podvihorlatských folklórnych slávností.

Dátum: 04.08.2019

Ing. Emil Ďurovčík sa dňa 04.08.2019 zúčastnil Podvihorlatských folklórnych slávností, kde poďakoval organizátorom za pozvanie a za prípravu tohto krásneho podujatia. V príhovore pozdravil všetkých prítomných a zaprial im krásny umelecký zážitok. Na slávnostiach vystúpili deti z materskej školy, ľudová hudba i folklórne skupiny. Pán poslanec všetkým účinkujúcim vyjadril obdiv a zaželal veľa elánu do ďalšej umeleckej činnosti.

XXXVI. ročník Podvihorlatských folklórnych slávností. - foto č. 1