KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

73. výročie ukončenia II. svetovej vojny v Európe a víťazstva nad fašizmom

Dátum: 22.05.2018

Dňa 09. mája sme si pripomenuli 73. výročie víťazstva nad fašizmom. Pri tejto príležitosti sa konalo spomienkové stretnutie organizované Okresným úradom Sobrance, Okresnou radou Smer SD Sobrance a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Toto stretnutie bolo spojené s pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku padlých vojakov Červenej armády na Námestí slobody, v mestskom parku v Sobranciach.
Pri pamätníku boli pri tejto príležitosti odovzdané plakety ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Na pozvánke na pietny akt boli slová: „Spomíname, Nezabúdame, Nezabudnime“. Pretože máme všetci zodpovednosť, aby sme našim krásnym deťom odovzdali aspoň taký svet a taký život, aký sme mali my. A tak vyžeňme zo svojich sŕdc zlobu a nenávisť a odovzdajme mierový odkaz ďalšej generácií, tak ako to urobili naši otcovia.

 - foto č. 1

 - foto č. 2

 - foto č. 3

 - foto č. 4