KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Deň oslobodenia mesta Sobrance

Dátum: 23.11.2017
Kancelária: Košice - mesto

V dnešnom uponáhľanom a vypätom štýle života si ani neuvedomujeme ako čas ubieha neúprosne rýchlo, že ani nestačíme vnímať ako sa nám história a dôležité udalosti neustále vzďaľujú a pre niektorých z nás sú už zabudnuté a nepodstatné. Sú však udalosti, ktoré z dejín nemožno vymazať, treba si ich neustále pripomínať a venovať im patričnú pozornosť. K takým rozhodne patria vojnové roky a pre mesto Sobrance deň 23-tí november 1944 – Deň oslobodenia. Nikdy nemožno z histórie mesta tento dôležitý dátum vymazať, lebo v ten historický deň, po rokoch útlaku, svitol aj nad Sobrancami deň slobody. Od tohto pamätného dátumu uplynulo 73 rokov. V tento deň, vzdávame úctu všetkým tým, ktorí priniesli do nášho mesta slobodu a oslobodili mesto od fašizmu, ktorý počas II. svetovej vojny pripravil o život milióny ľudí na  celom svete.

Vzdať úctu tým, ktorým vďačíme za naše oslobodenie prišli aj zástupcovia mesta Sobrance, predstavitelia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Okresný úrad, strana SMER - sociálna demokracia, hostia z Ukrajiny, zástupcovia školských a predškolských zariadení, štátnej správy a samosprávy, občania Sobraniec a vojaci 22-druhého mechanizovaného práporu v Michalovciach.

Pamiatku padlých vojakov si účastníci pietneho aktu uctili položením vencov.

Druhá svetová vojna bude vždy mementom pre ľudstvo tejto planéty a treba sa častejšie zamýšľať nad jej vznikom, aké veľké útrapy pre ľudí priniesla.

Hoci sa II. svetová vojna v Európe skončila v máji 1945 a fašizmus a následne i jeho vodcovia boli oficiálne odsúdení, procesy, ktoré vyvolala, jej priebeh, ale hlavne poučenie, ktoré z toho vyplýva, je neustále v pozornosti  politikov, historikov, ale aj tých, ktorí toto utrpenie prežívali a ešte aj dodnes prežívajú.

V súčasnosti sú vojnové udalosti už iba spomienkou účastníkov bojov, ktorých je každým rokom menej a menej... Vážme si že v našich končinách žijeme svoj život v pokoji, usilujeme o demokratický štát so slobodou pre každého, ale aj zodpovednosťou pre každého.

Dnes, keď si pripomíname oslobodenie nášho mesta, nemali by sme zabúdať na krutosť, hrôzy, ale hlavne na obete, ktoré vojna prináša.

Preto poďakujme všetkým, ktorí obetovali svoj život pri oslobodzovaní mesta Sobrance.

Česť ich pamiatke!

Deň oslobodenia mesta Sobrance - foto č. 1

Deň oslobodenia mesta Sobrance - foto č. 2

Deň oslobodenia mesta Sobrance - foto č. 3