KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Oslavy SNP v Remetských Hámroch

Dátum: 05.09.2017
Kancelária: Košice - mesto

Oslavy SNP na Sobranecku sa uskutočnili v piatok 25. augusta 2017 o 13.30 h pri pomníku padlých v  Remetských Hámroch za účasti štátnej správy, samospráv, priamych účastníkov protifašistického odboja, členov SZPB, občianskych združení, politických strán a hnutí, ako aj občanov všetkých vekových kategórií. Živých priamych účastníkov každoročne je menej a práve preto nedopustíme, aby s ich odchodom sa zabudlo na udalosti hrdinského historické obdobia.
Na úvod slávnostného zhromaždenia odznela hymna Slovenskej republiky. Po hymne si účastníci spomienkových osláv uctili obete hrdinských zápasov v povstaleckých bojoch pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku SNP. K prítomným sa prihovoril prednosta OU a predseda okresnej organizácie SMER-SD Boleslav Lešo PhD,  predseda SZPB M. Lukáč , za hostí generál plukovník Mikola Mikolajevič Kozlovski a generalporučík Igor Ivanovič Zinčuk z Ukrajiny. Spolu odovzdali pamätné medaile Žukova a čestné uznanie niekoľkým účastníkom pietneho aktu.
V hlbokej úcte sme sa poklonili pamiatke tých, ktorí nám vybojovali koniec druhej svetovej vojny. Po prvýkrát pri pomníku padlých hrdinov čestnú stráž držali žiaci ZŠ z Michaloviec v dobových uniformách. Oslavy SNP vyvrcholili spoločným posedením a občerstvením.

 Oslavy SNP v Remetských Hámroch - foto č. 1

 Oslavy SNP v Remetských Hámroch - foto č. 2

 Oslavy SNP v Remetských Hámroch - foto č. 3

 Oslavy SNP v Remetských Hámroch - foto č. 4