KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Tradičný futbalový turnaj o Pohár predsedu SMER-SD Michalovce

Dátum: 07.03.2017

Spoločenský, kultúrny, športový i náboženský život v meste Michalovce je na primeranej úrovni. V novoročnom príhovore primátora k občanom mesta to bolo konštatované a objektívne posúdené tak, že rok 2016 bol z pohľadu týchto nie ekonomických aktivít veľmi bohatý.
Je pravdou, že za každou spoločenskou akciou, či už je to kultúrna, športová alebo náboženská, či pripravovaná už profesne alebo amatérsky, si vyžaduje organizačnú a materiálnu prípravu. Na dobrej príprave sa stále podieľajú ľudia, my, ja, ty naši susedia.
Jednou z takých amatérskych športových akcii v meste Michalovce je už tradičný futbalový turnaj, ktorý pod hlavičkou strany SMER – SD pripravuje, zabezpečuje a organizuje už po ôsmy krát skupina nadšencov pre tento šport.
Vtedy pred rokmi sa to podarilo, odvtedy uplynulo určité obdobie a  dneska sa z toho stáva tradícia.
Usporiadateľom i tento rok popri iných športových aktivitách ako sú turnaj v kolkoch, stolno-tenisový turnaj, šachový turnaj bol klub Východ Michalovce.
I tohtoročné druhé februárové nedeľné dopoludnie sa v priestoroch telocvične Gymnázia Pavla Horova Michalovce zišlo 6 družstiev, ktorí „bojovali“ o pohár predsedu SMER-u SD“.
Boli to družstva Michalovce – Hrádok, Michalovce –Východ, Sliepkovce, Horovce, a dve družstva z Moravian. Hralo sa v dvoch skupinách rozdelených podľa veku do 40 a nad 40 rokov. Poradie a výsledky zápasov boli takéto:
Skupina A:
Moravany A – Michalovce Východ 3:1, Horovce – Michalovce Východ 4:0, Moravany A – Horovce 3:2,
Skupina B:
Moravany B – Sliepkovce 4:2, Sliepkovce – Michalovce Hrádok 3:0, Michalovce Hrádok – Moravany B 1:4.

Víťazom v skupine A a skupine B sa stali družstva z Moravian.
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený v skupine A Tomaš Dráb, v skupine B, Ing. Jozef Sokologorský, za najlepšieho strelca v skupine A bol vyhlásený Maroš Kučera, v skupine B Stanislav Hreha obaja v Moravian. Najlepším strelcom v skupine A bol vyhlásený Daniel Sopata za družstvo Michalovce Hrádok a v skupine B bol najlepším strelcom turnaja Mikuláš Kulík z Moravian.
Jednotlivé zápasy korektne rozhodovali rozhodcovia Žofčák a Špivák. zo skúsenosťami z rozhodovania medzinárodných zápasov.
Turnaja sa zúčastnil predseda okresnej organizácie SMER-SD Ing. Emil Ďurovčík, a podpredseda SMERu SD Viliam Záhorčák.
Odovzdané ceny - družstvám víťazná poháre, jednotlivcom diplomy a vecné ceny budú zúčastneným pripomínať príjemne prežité športové dopoludnie.
Tradičné občerstvenie a pohostenie bolo neodmysliteľnou súčasťou turnaja na ktorom sa vo voľnej debate rozprávalo o tom, ako sa všetci tešíme na ďalší ročník tejto športovej akcie.
Poďakovanie za úspešný a zdarný priebeh turnaja patrí aj JUDr, Timei Sotákovej, Ing. Jurajovi Lebedovi, RNDr. Lýdii Sidivarovej a Jánovi Paľovi.

Tradičný futbalový turnaj  o Pohár predsedu SMER-SD  Michalovce - foto č. 1

Tradičný futbalový turnaj  o Pohár predsedu SMER-SD  Michalovce - foto č. 2

Tradičný futbalový turnaj  o Pohár predsedu SMER-SD  Michalovce - foto č. 3

Tradičný futbalový turnaj  o Pohár predsedu SMER-SD  Michalovce - foto č. 4

Tradičný futbalový turnaj  o Pohár predsedu SMER-SD  Michalovce - foto č. 5