KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

17. ročník kolkárskeho turnaja v Strážskom

Dátum: 06.03.2017
Kancelária: Košice - mesto

V sobotu 18. februára 2017 sa uskutočnil v Strážskom 17. ročník tradičného kolkárskeho turnaja za účasti vyše 60 členov a sympatizantov strany Smer-SD prevažne z Michaloviec, Strážskeho a blízkeho okolia. Organizačne a technicky turnaj zabezpečil Klub strany Smer-SD v Strážskom.
Hlavnou disciplínou bola súťaž štvorčlenných družstiev ľubovoľného zloženia a na základe dosiahnutých výsledkov v družstve boli vyhodnotené aj výkony jednotlivcov mužov, žien a žiakov. Súťažilo 7 štvorčlenných družstiev za účinného povzbudzovania všetkých prítomných.

V súťaži družstiev obsadilo:
1. miesto družstvo Strážske – muži v zložení: Emil Tkáč, Ján Cibulka ml., Vratislav Lipovský a Pavol Meňovčík s celkovým výkonom 358 bodov
2. miesto družstvo Michalovce – Východ v zložení: Juraj Lebeda, Maroš Lebeda st., Kamil Lebeda a Maroš Lebeda ml., s výkonom 301 bodov
3. miesto družstvo Strážske – ženy v zložení: Helena Pleceníková, Anna Zabloudilová, Eva Lacová a Eva Matuchová s výkonom 288 bodov

V súťaži mužov najlepšie výkony dosiahli:
1. Pavol Meňovčík – 102 b, 2. Vratislav Lipovský – 93 b , obaja zo Strážskeho a 3. Maroš Lebeda st. - 88 b z Michaloviec – Východ

V súťaži žien boli najlepšie:
1. Eva Matuchová – 83 b, 2. Anna Zabloudilová – 80 b, obidve zo Strážskeho a 3. Zlatuša Popaďaková – 70 b z Michaloviec – Východ

Víťazné družstvá i najlepší jednotlivci v oboch kategóriách boli odmenení diplomami, vecnými cenami a víťazné družstvo zo Strážskeho získalo na rok aj putovný pohár.
Diplomom a vecným darom bol odmenený aj výkon a horlivosť pre kolky 7. ročného Olivera Oravca z Michaloviec – Skalka. Na rozdiel od predchádzajúcich súťaží bol v sobotu, žiaľ, iba jediným hráčom vo svojej kategórii.
Ceny víťazom odovzdával predseda okresnej organizácie Smer-SD v Michalovciach Ing. Emil Ďurovčík a primátor mesta Strážske Ing. Vladimír Dunajčák. Drobnú pozornosť však dostali všetci, ktorí súťažili, no tentoraz cenu nezískali. V záverečnom slove okrem iného, poďakoval Ing. Emil Ďurovčík za odvedenú prácu organizátorom akcie a za záujem sa jej zúčastniť a predvedené športové výkony všetkým prítomným.
V priebehu celej akcie vládla príjemná športová a priateľská atmosféra, miestnosti boli ozvučené, podfarbené hudbou, pre všetkých účastníkov podávané aj teplé občerstvenie /káva, čaj a iné nápoje, ale aj zákusky / a na záver chutný guľáš.
Všetci zúčastnení prejavili záujem v súťaži pokračovať aj v budúcich rokoch, takže sa už teraz sa tešíme na 18. ročník.

17. ročník kolkárskeho turnaja v Strážskom - foto č. 1

17. ročník kolkárskeho turnaja v Strážskom - foto č. 2

17. ročník kolkárskeho turnaja v Strážskom - foto č. 3

17. ročník kolkárskeho turnaja v Strážskom - foto č. 4

17. ročník kolkárskeho turnaja v Strážskom - foto č. 5