KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

72. výročie SNP v Michalovciach

Dátum: 05.09.2016

Členovia OR strany SMER-SD sa zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia SNP pri pamätníku na Bielej hore. Túto významnú historickú udalosť si už tradične pripomínajú spolu s organizátorom, ktorým je Okresný úrad a Oblastný výbor SZPB. Pietneho aktu sa zúčastnili vzácni hostia: poslankyňa EP Monika Smolková, poslanec NR SR  Emil Ďurovčík, generálna konzulka SR v Užhorode Janka Burianová, delegácie z Užhorodu, Českej Lipy a Ruskej federácie. Slávnostný príhovor predniesla prednostka OÚ Jana Cibereová a folklórna  skupina Seniora zaspievala piesne s povstaleckou tematikou.

72. výročie SNP v Michalovciach - foto č. 1

72. výročie SNP v Michalovciach - foto č. 2

72. výročie SNP v Michalovciach - foto č. 3