KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

MDŽ v Sobranciach

Dátum: 22.03.2016
Kancelária: Košice - mesto

Nech krása a sviežosť nestratí sa s vekom,
za starostlivosť chceme Vás obdariť kvetom.
Nech stále pohoda vôkol Vás je len,
prajeme Vám s láskou v dnešný Deň žien.

Karafiát, zákusky, obed a trochu kultúry. Takto nejako v skratke vyzerala oslava dňa žien v Kultúrnom dome v obci Vyšné Remety, ktorú pripravili pre ženy, okresná organizácia strany SMER – SD v spolupráci s okresným úradom a regionálnych združením mestá a obcí okresu Sobrance. O dobrú náladu sa postarali deti z obecnej materskej škôlky , súbor Seniorky Sobrance a miestna hudobná skupina.

Okrem hlavného príhovoru ktorý predniesol okresný predseda SMER – SD a prednosta okresného úrad v Sobranciach Boleslav Lešo prítomné ženy pozdravili a zablahoželali k ich sviatku další prítomní predstavitelia štátnej správy a samosprávy.

Oslavy sa končili v duchu dobrej nálady a spokojnosti. Osláv Medzinárodného dňa žien sa v tomto roku zúčastnilo viac žien ako v predchádzajúcich ročníkoch. Tento ročník bol v poradí štvrtý, organizovaný systémom putovania akcie po dedinách okresu, kde sa starostovia prezentujú, pochvália sa dosiahnutými výsledkami a úradníčky sa celý rok tešia na stretnutia, na výmenu skúseností a dobrú náladu, ktorá sprevádza celú akciu.

Tešíme sa na ďalší ročník.

MDŽ v Sobranciach - foto č. 1

MDŽ v Sobranciach - foto č. 2

MDŽ v Sobranciach - foto č. 3

MDŽ v Sobranciach - foto č. 4