KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Výročná schôdza Klubu vojenských dôchodcov

Dátum: 02.02.2016

Dňa 27.01.2016 Klub vojenských dôchodcov v Košiciach na svojej Výročnej schôdzi hodnotil svoju činnosť za uplynulé obdobie. Tejto schôdze sa ako hostia zúčastnili Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu a Milan Géci, poslanec NR SR a člen výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Monika Smolková v rámci svojho krátkeho príhovoru informovala prítomných o činnosti EP a aktuálnej situácii utečeneckej krízy a opatreniach, ktoré EÚ prijala na jej odstránenie. V závere svojho vystúpenia poďakovala za pozvanie, rokovaniu zaželala úspešný priebeh a  pozvala niektorých členov v máji 2016 na zájazd do Štrasburgu. Milan Géci, v úvode pozdravil rokovanie výročnej schôdze a v krátkosti prítomných informoval o legislatívnej činnosti NR SR a pilotnom projekte o dobrovoľnej vojenskej príprave.

Výročná schôdza Klubu vojenských dôchodcov - foto č. 1

Výročná schôdza Klubu vojenských dôchodcov - foto č. 2

Výročná schôdza Klubu vojenských dôchodcov - foto č. 3

Výročná schôdza Klubu vojenských dôchodcov - foto č. 4

Výročná schôdza Klubu vojenských dôchodcov - foto č. 5