KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Oslavy 71. výročia oslobodenia mesta Sobrance

Dátum: 24.11.2015

Pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta Sobrance sa   konal pietny akt kladenia vencov. Organizátorom bolo mesto Sobrance, Oblastný výbor protifašistických bojovníkov Michalovce a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Sobrance. Pietneho aktu sa zúčastnili zástupcovia Medzinárodný ukrajinský zväz účastníkov vojny pod vedením generálporučíka Zinčuka, zástupcovia spoločnej rady Ukrajinského a zahraničného kozáctva, generálplukovník Kozlovsky, prednosta Okresného úradu Sobrance Boleslav Lešo, členovia Zväzu protifašistických bojovníkov , zástupcovia štátnej správy a ďalší hostia. Slávnostný príhovor predniesol  primátor mesta Sobraniec Pavol Džurina a za Zväz protifašistických bojovníkov Marian Lukáč.   Slávnostný okamih svojim vystúpením umocnili študenti Gymnázia zo Sobraniec. S príležitosti osláv oslobodenia mesta Sobrance Červenou armádou udelili zástupcovia z Ukrajiny vyznamenania niekoľkým účastníkom pietneho aktu.

Oslavy 71. výročia oslobodenia mesta Sobrance - foto č. 1

Oslavy 71. výročia oslobodenia mesta Sobrance - foto č. 2

Oslavy 71. výročia oslobodenia mesta Sobrance - foto č. 3

Oslavy 71. výročia oslobodenia mesta Sobrance - foto č. 4

Oslavy 71. výročia oslobodenia mesta Sobrance - foto č. 5