KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Stretnutie starostov obcí Sobraneckého okresu

Dátum: 13.11.2015

V utorok 27.10.2015 sa v Sobraneckom okrese uskutočnilo stretnutie starostov obcí za stranu SMER – sociálna demokracia . Okresný predseda SMER – sociálna demokracia Boleslav Lešo privítal prítomných štátnych tajomníkov Jozef Bučeka a Jozefa Buriana a poslanca NR SR Róberta Puciho. Prítomní ďalej boli aj zástupcovia štátnych orgánov z úrovni okresu i kraja.

Vzhľadom k tomu, že v okrese Sobrance je Schengenská hranica, najviac sa na stretnutí hovorilo o zabezpečení hranice i problematike dnes veľmi aktuálnej invázii migrantov zo Sírie a ďalších krajín.

Štátny tajomník Jozef Buček tejto problematike venoval značný priestor aj vzhľadom k tomu, že je to veľmi vážna situácia nie len pre Slovensko, ale aj pre celú Európsku Úniu. Informoval aj o tom, aké stanovisko k týmto vážnym problémom zaujíma slovenská vláda na čele s Robertom Ficom.

Štátny tajomník Jozef Burian svoje vystúpenie venoval otázkam nových formám podpory zamestnávania v okresoch s vysokou mierou nezamestnanosti. Taktiež zhodnotil doterajšie kroky vlády SR k otázkam znižovania nezamestnanosti.

Po vystúpení štátnych tajomníkov bol vytvorený dostatočný priestor na podnety a dotazy, čo vo veľkej miere starostovia využili.

Stretnutie starostov obcí Sobraneckého okresu - foto č. 1

Stretnutie starostov obcí Sobraneckého okresu - foto č. 2

Stretnutie starostov obcí Sobraneckého okresu - foto č. 3