KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Úcta k starším v Slivníku

Dátum: 12.11.2015
Kancelária: Košice - mesto

Úcta k starším je predovšetkým tradičným a významným októbrovým obecným podujatím v okrese Trebišov. Prostredníctvom stretnutí so seniormi si pripomenuli v obci Slivník a Zemplínske Hradište občanov, ktorí tvrdo pracovali, vzdávali sa životných radostí, aby urobili šťastným svoje deti, rodinu. Veľa občanov z prítomných venovali mnoho síl, oduševnenia rozvoju obce, pracoviska, alebo spoločenského života obce. Pozvaní funkcionári pán poslanec NR SR Róbert Puci, štátny tajomník MPSVaR pán Jozef Burian a Rastislav Petrovič prednosta OÚ v Trebišove zaželali seniorom, aby dni ich života boli naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou.

Úcta k starším v Slivníku - foto č. 1

Úcta k starším v Slivníku - foto č. 2

Úcta k starším v Slivníku - foto č. 3

Úcta k starším v Slivníku - foto č. 4