KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Oslavy SNP v okrese Košice okolie

Dátum: 08.09.2015

Pri príležitosti 71. výročia Slovenského národného povstania sa v okolí Košíc konalo viacero podujatí. Najvýznamnejší slávnostný pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil 28. augusta pri Pamätníku padlých hrdinov II. svetovej vojny v Dargovskom priesmyku. Výročie si uctili predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, poslanec NR SR František Petro, riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja Ondrej Bernát, prednosta okresného úradu mesta Košice Jozef Lazár, prednosta okresného úradu Košice – okolie Peter Derevjanik ako aj ďalší predstavitelia územnej samosprávy, štátnej správy a predstavitelia politických strán. V príhovore poslanec Národnej rady SR František Petro vyzdvihol nenahraditeľnú úlohu SNP v dejinách Slovenska, ktoré síce bolo potlačené no v konečnom dôsledku znamenalo, že sme stáli na strane víťazných mocností II. svetovej vojny. Pri povstaní padlo za obeť okrem vojakov aj množstvo civilistov, ktorých obetu si je potrebné uctiť. Zabúdať však nesmieme ani na priamych účastníkov, ktorí žijú dodnes, a poďakovať sa im za ich obetu. Výročie SNP si pripomenuli aj v Čani. Najskôr na miestnom cintoríne predstavitelia štátnej správy a miestnej samosprávy okresu Košice okolie a následne už oslavy pokračovali na miestnom ihrisku, kde starosta obce Michal Rečka privítal aj okresného predsedu SMER –SD a poslanca NR SR Františka Petra. Po jeho príhovore sa začal pestrý kultúrny program pripravený miestnou školou.

 Oslavy SNP v okrese Košice okolie - foto č. 1

 Oslavy SNP v okrese Košice okolie - foto č. 2

 Oslavy SNP v okrese Košice okolie - foto č. 3

 Oslavy SNP v okrese Košice okolie - foto č. 4

 Oslavy SNP v okrese Košice okolie - foto č. 5

 Oslavy SNP v okrese Košice okolie - foto č. 6