KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Michalovciach

Dátum: 15.05.2015
Kancelária: Košice - mesto

70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny si členovia okresnej organizácie strany SMER-SD Michalovce pripomenuli pietnym aktom kladenia vencov na cintoríne Červenej armády. Osláv sa zúčastnili aj zástupcovia štátnej správy, samosprávy, Zväzu protifašistických bojovníkov, politických strán, zahraničných delegácií z Ruskej federatívnej republiky a Ukrajiny a priamych účastníkov oslobodzovacích bojov. Spomienkový príhovor predniesla prednostka Okresného úradu Jana Cibereová. Atmosféru podujatia na padlých umocnilo vystúpenie žiakov 1. ZŠ a speváckej skupiny Vánok.

70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Michalovciach - foto č. 1

70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Michalovciach - foto č. 2

70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Michalovciach - foto č. 3