KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

70. výročie oslobodenia Dargovského priesmyku

Dátum: 23.01.2015

Pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Dargovského priesmyku a jednotlivých obcí okresu Košice – okolie sa konali viaceré pietne akty kladenia vencov. Pri pamätníku padlých hrdinov II. svetovej vojny, na Dargovskom priesmyku, sa pri tejto príležitosti prihovoril prednosta okresného úradu Košice – okolie Peter Derevjanik. Okrúhle výročie si uctili aj poslanec NR SR František Petro, prednosta okresného úradu mesta Košice Jozef Lazár, ako aj ďalší predstavitelia územnej samosprávy, štátnej správy a predstavitelia politických strán. Aktom kladenia vencov vyjadrili svoju úctu účastníkom a obetiam týchto bojov za našu slobodu. Za podpory Kultúrneho centra Abova následne prebehol, pri pamätníku, krst knihy Petra Novýkmeca – Spomienky z Dargovského bojiska, ku ktorému nasledovala prezentácia a autogramiáda autora v kultúrnom dome v obci Svinica. V príhovore poslanec NR SR František Petro vyjadril vďaku autorovi a vyzdvihol najmä význam tejto publikácie pre naše ďalšie generácie. Výročie si pripomenuli vyššie menovaní predstavitelia aj v obci Slanec za prítomnosti starostu obce Jozefa Belu.

70. výročie oslobodenia Dargovského priesmyku - foto č. 1

70. výročie oslobodenia Dargovského priesmyku - foto č. 2

70. výročie oslobodenia Dargovského priesmyku - foto č. 3

70. výročie oslobodenia Dargovského priesmyku - foto č. 4

70. výročie oslobodenia Dargovského priesmyku - foto č. 5

70. výročie oslobodenia Dargovského priesmyku - foto č. 6