KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Nová okružná križovatka v Michalovciach

Dátum: 07.11.2014
Kancelária: Košice - mesto

Pri príležitosti vyvrcholenia osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce sa v piatok 31. októbra uskutočnilo v Michalovciach hneď niekoľko zaujímavých podujatí.

Oslavy začali slávnostnou bohoslužbou Tedeum - v rímskokatolíckom Kostole narodenia Panny Márie, na ktorej sa zúčastnili okrem viacerých významných hostí aj potomkovia rodiny Sztárayovcov. Pricestovali z Budapešti a Bruselu na pozvanie primátora mesta Viliama Zahorčáka. Slávnostnú omšu celebroval dekan Stanislav Pavúk v rúchu, ktoré pre dvornú dámu Annu Máriu Sztáray vyšívala dcéra Márie Terézie – Mária Kristína. Na omši sa výnimočne používal aj zlatý kalich, ktorý kostolu venoval gróf Imrich Sztáray v roku 1749.

Neskôr sa hostia presunuli do Zemplínskeho múzea kde sa uskutočnil slávnostný akt uvedenia publikácie Rod Sztáray a Michalovce. Výnimočnú udalosť umocnilo výnimočné prostredie portrétnej sály kaštieľa. Tu bola nová kniha, ktorú vydalo Mesto Michalovce v spolupráci so Zemplínskym múzeom, predstavená verejnosti.

Vo štvrtok 30. októbra bola v Michalovciach slávnostne otvorená nová okružná križovatka na cestách prvej triedy I/50 a I/18. Prestavbou pôvodnej priesečnej križovatky riadenej svetelnou signalizáciou na okružnú sa podarilo zabezpečiť v tomto úseku plynulú a bezpečnú dopravu a zároveň zvýšiť kvalitu životného prostredia. Prestavba križovatky ciest v nemalej miere prispela aj k zvýšeniu estetiky dotknutého územia.

Na otvorení okružnej križovatky sa zúčastnili viacerí vzácni hostia, medzi nimi štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček, predseda KSK Zdenko Trebuľa, Roman Žembera generálny riaditeľ SSC Bratislava ako investor diela, za zhotoviteľa Juraj Dančišín člen predstavenstva a obchodný riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK a.s a primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák.

Nová okružná križovatka v Michalovciach - foto č. 1

Nová okružná križovatka v Michalovciach - foto č. 2

Nová okružná križovatka v Michalovciach - foto č. 3