KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Úcta k starším v Ploskom

Dátum: 31.10.2014
Kancelária: Košice - mesto

Podobne ako v iných našich mestách a obciach sa aj v Ploskom pri Košiciach konalo stretnutie s dôchodcami pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Po privítaní a príhovore poslanca NR SR Františka Petra s programom vystúpili deti MŠ Ploské, deti z tanečnej skupiny Jána Timka a prítomným zatancovali aj dievčatá z obce Ortáše. Pri tejto príležitosti vzdania úcty starším František Petro odovzdal prítomným jubilantom aj pamätné listy. Na záver sa o zábavu postarala hudobno-zábavná skupina ŠČAMBA.

Úcta k starším v Ploskom - foto č. 1

Úcta k starším v Ploskom - foto č. 2

Úcta k starším v Ploskom - foto č. 3