KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Seminár k problematike prípravy volieb

Dátum: 26.09.2013

Ako pred minulými regionálnymi voľbami, tak aj teraz Krajská organizácia SMER- sociálna demokracia Košice zorganizovala 21.9.2013 seminár k problematike prípravy volieb pre kandidátov do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a pre členov Okresných rád Okresných organizácií SMER – sociálna demokracia. Krajský predseda Peter Žiga privítal podpredsedu strany SMER – sociálna demokracia a predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku, ktorý zhodnotil aktuálnu spoločensko-politickú situáciu na Slovensku. Rokovania sa zúčastnili aj poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková a kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, ktorý priblížil účastníkom seminára plnenie úloh predchádzajúceho volebného programu a predstavil volebný program na obdobie 2013 – 2017. Krajský predseda Peter Žiga upriamil pozornosť na úlohy Krajskej organizácie strany SMER – SD Košického kraja v príprave volieb na predsedu KSK a poslancov do zastupiteľstva. Na pomoc kandidátom vo volebnej kampani bola odprednášaná prednáška odborníkom v tejto oblasti na tému Verejný prejav a komunikácia.

Seminár k problematike prípravy volieb - foto č. 1

Seminár k problematike prípravy volieb - foto č. 2

Seminár k problematike prípravy volieb - foto č. 3