KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Výročie SNP na Dargove

Dátum: 03.09.2013

Pri príležitosti 69. výročia Slovenského národného povstania si 28. augusta predstavitelia okresu Košice – okolie pripomenuli túto významnú udalosť v Slovenských dejinách. Pietny akt kladenia vencov sa konal pri Pamätníku padlých hrdinov II. svetovej vojny v Dargovskom priesmyku.

Predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, poslanec NR SR František Petro, prednosta obvodného úradu Košice Martin Petruško a prednosta obvodného úradu Košice – okolie Peter Derevjanik pri Pamätníku padlých hrdinov II. svetovej vojny položili vence, aby tak vyjadrili svoju úctu jeho účastníkom a obetiam. Slovenské národné povstanie je dôležitým medzníkom v našej histórií napriek tomu, že bolo potlačené. Deklaruje národnú hrdosť, svojbytnosť národa a spolupatričnosť Slovákov – no najmä dokazuje ochotu bojovať za svoju vlasť a slobodu. Čo v konečnom dôsledku znamenalo, že sme stáli na strane víťazných mocností II. svetovej vojny. Pri povstaní padlo za obeť okrem vojakov aj množstvo civilistov, ktorých obetu si je potrebné uctiť. Zabúdať však nesmieme ani na priamych účastníkov, ktorí žijú dodnes, a poďakovať sa im za ich obetu.

Výročie SNP na Dargove - foto č. 1

Výročie SNP na Dargove - foto č. 2