KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Ničí kríza európsku solidaritu?

Dátum: 11.04.2013
Kancelária: Košice - mesto

Informačná kancelária EP na Slovensku v Košiciach organizovala fórum občanov na tému Rozpočet EÚ na najbližších 7 rokov: Ničí kríza európsku solidaritu? Podujatie sa uskutočnilo 8. apríla 2013 v univerzitnej knižnici TU v Košiciach. Pred viac ako 200 prítomnými študentmi, predstaviteľmi samospráv a pedagógmi vystúpila so svojimi poznatkami v danej oblasti okrem iných aj poslankyňa EP Monika Smolková. Priblížila zákulisie z rokovaní výboru pre regionálny rozvoj v EP a rokovania EP v súvislosti s rozpočtom na najbližších 7 rokov. Poukázala na regionálny rozvoj a na perspektívy čerpania eurofondov po roku 2014 v záujme znižovania rozdielov medzi regiónmi v EÚ.

Ničí kríza európsku solidaritu? - foto č. 1

Ničí kríza európsku solidaritu? - foto č. 2

Ničí kríza európsku solidaritu? - foto č. 3

Ničí kríza európsku solidaritu? - foto č. 4

Ničí kríza európsku solidaritu? - foto č. 5