KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Deň učiteľov

Dátum: 02.04.2013

Pri príležitosti Dňa učiteľov pozval okresný predseda SMER-SD, okresu Košice IV. a poslanec NR SR Milan Géci riaditeľky materských škôl okresu Košice IV. na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 27. marca 2013 na Magistráte mesta Košice.

Stretnutia sa zúčastnila aj poslankyňa EP Monika Smolková, starostka MČ Nad Jazerom Anna Jenčová a poslanec KSK Boris Farkašovský .

Čašou vína si pripomenuli významný deň pre pedagógov – Deň učiteľov a vymenili si názory na aktuálne úlohy v školstve a spoločne hľadali možnosti, ako pomôcť materským školám.

Poslanec NR SR Milan Géci okrem červenej ruže daroval riaditeľkám pätnástich materských škôl v okrese Košice IV. finančné čiastky v celkovej hodnote 1.500 Euro na nákup kníh, omaľovaniek a farbičiek . Školskými pomôckami významne prispeli aj poslankyňa EP Monika Smolková a poslanec KSK Boris Farkašovský.

Deň učiteľov - foto č. 1

Deň učiteľov - foto č. 2