KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Novoročné koncerty

Dátum: 21.01.2013

Už piaty rok poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková pripravuje začiatkom roka pekný, kultúrny darček pre našich občanov v podobe novoročných koncertov. Tento rok zorganizovala spolu s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky koncert Róbertom Pucim 3. januára 2013 v Grekokatolickom chráme presvätej Blahorodičky v Trebišove a s poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky Ľubicou Roškovou 4. januára 2013 v evanjelickom kostole na Masarykovej ulici v Michalovciach. 5. Januára 2013 zorganizovala koncert v rímskokatolíckom kostole v Lemešanoch. Preplnené chrámy a dlhotrvajúce potlesky boli dôkazom toho, že ľudia prežívali novoročné koncerty veľmi intenzívne a slová chvály na organizátorov v každom meste boli veľkým poďakovaním organizátorom.

Novoročné koncerty - foto č. 1

Novoročné koncerty - foto č. 2

Novoročné koncerty - foto č. 3

Novoročné koncerty - foto č. 4