KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Aktívnym starnutím pomáhame rozvíjať úctu a rešpekt medzi generáciami

Dátum: 06.11.2012
Kancelária: Košice - mesto

Rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Starší ľudia v Európe, ale najmä u nás, na Slovensku si zaslúžia úctu, rešpekt a podporu od štátu, od samosprávy, od rodiny. Ich celoživotné skúsenosti a vedomosti radi odovzdávajú mladším, sú ochotní pomáhať, ale musia cítiť podporu a solidaritu od mladšej generácie.

Aj z tohto dôvodu poslankyňa EP Monika Smolková zorganizovala konferenciu k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami dňa 29. 10.2012 v Košiciach a 31. 10.2012 v Prešove za účasti štátneho tajomníka MPSVaR Jozefa Buriana, predsedu KSK Zdenka Trebuľu a čestného predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku Kamila Vajnorského.

V diskusii sa účastníci konferencie – predstavitelia samosprávy, pedagógovia, študenti, dôchodcovia, zástupcovia sociálnych zariadení a mimovládnych organizácií sa podelili so svojimi poznatkami, námetmi a návrhmi ako aktívne zapájať starších ľudí do diania spoločenského života a ako im umožniť prežiť dôstojnú a zmysluplnú starobu.

Aktívnym starnutím pomáhame rozvíjať úctu a rešpekt medzi generáciami - foto č. 1

Aktívnym starnutím pomáhame rozvíjať úctu a rešpekt medzi generáciami - foto č. 2

Aktívnym starnutím pomáhame rozvíjať úctu a rešpekt medzi generáciami - foto č. 3