KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Stretnutia s občanmi v Košiciach

Dátum: 09.03.2012
Kancelária: Košice - mesto

V utorok 6.3.2012 v rámci volebnej kampane do parlamentných volieb predstavitelia strany SMER - sociálna demokracia na čele s jej predsedom navštívili mesto Košice. Ich pracovný pobyt v Košiciach už od raňajších hodín bol bohatý na stretnutia s občanmi. V priebehu dňa predseda strany Robert Fico a podpredsedovia strany Pavol Paška, Róbert Kaliňák, Marek Maďarič a Dušan Čaplovič sa stretli so študentmi košických stredných škôl, na ktorých odzneli prednášky k vážnym spoločensko-politickým témam. Bohatá diskusia po skončení prednášok svedčí o tom, že mladí ľudia majú záujem o dianie v krajine, v ktorej žijú.

Pokračovaním programu predstaviteľov SMER-u v Košiciach boli stretnutia so študentmi a pedagógmi vysokých škôl, kde odzneli prednášky na témy blízke k zameraniu tej, ktorej vysokej školy. Takéto stretnutia sa uskutočnili na Filozofickej fakulte, Fakulte architektúry a umenia, Vysokej školy bezpečnostného manažmentu. Okrem toho podpredseda strany Dušan Čaplovič sa v odpoludňajších hodinách aktívne zúčastnil stretnutia s pedagógmi a vedeckými pracovníkmi košických univerzít, kde vystúpil s referátom Európska únia a Slovensko, prítomnosť a budúcnosťä (vzdelávanie,veda, výskum a inovácie). Vyvrcholením pracovného pobytu predstaviteľov strany SMER-sociálna demokracia bolo večerné stretnutie s občanmi mesta Košice, na ktorom sa zúčastnilo cez 2500 ľudí. Celé toto stretnutie bolo maximálne nabité pozitívnou energiou. Vystúpenia predstaviteľov strany SMER - sociálna demokracia a predovšetkým jej predsedu Roberta Fica veľmi pozitívne pôsobili na prítomných, ktorí ich myšlienky prijímali s nadšením, čoho dôkazom boli búrlivé potlesky, ktoré sa niesli preplnenou Infinity arénou. Pekným emocionálnym zážitkom bolo, keď predseda strany Robert Fico odmeňoval lokálnych hrdinov v Košiciach. Týmito hrdinkami boli dve dámy, ktoré svoju silu, svoju lásku, svoje city venujú deťom, ktoré im nemôžu poskytovať ich biologický rodičia. K celkovej pohode prispel aj bohatý kultúrny program, v podaní hudobnej skupiny Veslári a skupiny Drišľak. Predstavitelia strany SMER - sociálna demokracia sa s Košicami a ich občanmi lúčili za búrlivého potlesku prítomných.

Stretnutia s občanmi v Košiciach - foto č. 1

Stretnutia s občanmi v Košiciach - foto č. 2

Stretnutia s občanmi v Košiciach - foto č. 3

Stretnutia s občanmi v Košiciach - foto č. 4