KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Deň matiek

Dátum: 16.05.2011

Po MDŽ je tu ďalší sviatok žien a to Deň matiek. Aj tomuto sviatku venuje strana SMER - sociálna demokracia náležitú pozornosť, ako prejav úcty k ženám matkám. Svedčí o tom skutočnosť, že predstavitelia strany SMER-sociálna demokracia na čele s jej predsedom sa zúčastnili podujatí z príležitosti spomínaného dňa v jednotlivých regiónoch Slovenska. Tak tomu bolo aj v našom kraji, keď 6. 5. 2011 sa uskutočnilo slávnostné podujatie s bohatým kultúrnym programom z príležitosti Dňa matiek v Rožňave v divadelnej sále, ktorá bola zaplnená do posledného miesta. Prítomní boli predseda strany SMER - sociálna demokracia a podpredseda parlamentu Robert Fico a podpredseda strany SMER - sociálna demokracia a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška. Okrem blahoželania všetkým prítomným ženám Robert Fico a Pavol Paška osobne zablahoželali zvlášť vybraným matkám, ktoré vo svojom živote plným priehrštím dávali lásku a svoje sily deťom aj iným. Podobné podujatie v rámci Košického kraja sa uskutočnilo v okresnej organizácii Košice I. za prítomnosti poslanca NR SR Jozefa Buriana.

Deň matiek - foto č. 1

Deň matiek - foto č. 2

Deň matiek - foto č. 3

Deň matiek - foto č. 4

Deň matiek - foto č. 5

Deň matiek - foto č. 6