KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

V Košiciach odštartovali odborárske protesty

Dátum: 01.10.2010

Takmer dve tisícky odborárov z celého východného Slovenska v prvý októbrový deň verejne vyjadrili svoj nesúhlasný postoj s balíčkom opatrení, pripravovaným Vládou SR. Protestným pochodom Košicami od Jumbo centra, cez Námestie maratónu mieru a Hlavnú ulicu až po Alžbetinu ulicu, na ktorej sa uskutočnilo protestné zhromaždenie, odštartovali členovia a sympatizanti OZ KOVO sériu podujatí, ktoré plánujú zorganizovať aj v iných slovenských mestách. Solidaritu s názorom protestujúcich odborárov vyjadrili svojou účasťou na pochode a zhromaždení aj poslanci Národnej rady SR za stranu SMER – SD z Košíc – Pavol Paška, Peter Žiga, Richard Raši, Ján Richter, Branislav Ondruš, Stanislav Kubánek, Jozef Buček a europoslankyňa za SMER – SD Katarína Neveďalová.

Predseda OZ KOVO Emila Machyňa na protestnom zhromaždení okrem iného povedal: „Predsedníčka vlády Iveta Radičová nám dnes cez médiá odkázala, že robíme politiku. Áno, robíme. Sociálnu, rodinnú, ľudskú politiku. Predsa každý, kto verejne vysloví vlastný názor, robí politiku. My máme vlastný názor a ten si zobrať nedáme. Osobne mám pocit, akoby bohatým začala vadiť chudoba. Zamestnávatelia a podnikatelia kritizujú, že zamestnanci a odborári majú veľa výhod. Nechcel by som sa dožiť toho, aby takéto rozdeľovanie ľudí viedlo na Slovensku k takej situácii ako v Juhoafrickej republike. Tam sa bohatí ohradili múrmi. Ako sa ale môžu takí ľudia tešiť zo svojho bohatstva, keď vedia, že za nimi vystavanými múrmi je chudoba a utrpenie? Radia nám, berte úvery, ale my musíme myslieť na to, že príde čas a úvery bude treba splácať! Úvery nás robia neslobodnými a tí, ktorí nám to radia chcú jediné – aby sme sa starali len sami o seba a nie o politiku. Aby sme nekritizovali, aby sme so všetkým súhlasili. My odborári chceme byť partnermi vláde, ale s vlastným názorom.“

Odborári nesúhlasia s poklesom čistej mzdy zamestnancov v dôsledku zdanenia príspevkov zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie, životné a účelové sporenie sadzbou 19 % v plnej výške. Doteraz boli oslobodené od dane z príjmu. Protestujú tiež proti zvýšeniu dane z pridanej hodnoty z 19 na 20 %, ktoré bude znamenať rast cien a vplyv na úroveň reálnych príjmov. Povinnosť zamestnancov platiť odvody zo všetkých príjmov, teda aj z odstupného, odchodného, príspevkov zo Sociálneho fondu, náhrad za pracovnú pohotovosť, atď. bude podľa odborárov znamenať zníženie čistého príjmu zamestnancov a zhoršenie ich sociálnej situácie. A to sú len niektoré výhrady proti opatreniam, navrhnutým súčasnou vládou v balíčku úsporných opatrení.

V Košiciach odštartovali odborárske protesty - foto č. 1