KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

POCHYBNÉ NADOBUDNUTIE TURBÍNY PRÍKLADOM TUNELOVANIA KOŠÍC. TOTO JE CESTA BEZ TUNELOV, KTORÚ SĽUBUJE SLOVENSKU KDH?!

Dátum: 13.04.2010

Vyhlásenie pre masmédiá z 12.4.2010


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na dnešnom mimoriadnom zasadnutí schvaľuje návrh primátora Mesta Košice Františka Knapíka z KDH na modernizáciu a rozvoj spaľovne za 22,5 mil. € a predĺženie desaťročnej zmluvy so spoločnosťou Kosit. Tento návrh predložili predstavitelia oboch strán napriek tomu, že v areáli spaľovne odpadov v Kokšove – Bakši, je už niekoľko mesiacov pripravená ako súčasť plánovanej investície repasovaná turbína. Spôsob jej nadobudnutia je netransparentný a už od začiatku spochybňuje efektívnosť a prínos investičného zámeru pre mesto Košice a jeho obyvateľov. Podľa názoru Krajskej organizácie strany SMER – sociálna demokracia v Košiciach je doterajší postup primátora názorným príkladom pripraveného tunelovania mesta, ktorý je zároveň v príkrom rozpore s deklarovanou cestou bez tunelov, ktorú ponúka pred voľbami občanom Slovenska Kresťansko-demokratické hnutie.

Spoločnosť Kosit, v ktorej vlastní mesto Košice viac ako tretinu akcií, sa ani nepokúsila o kúpu turbíny prostredníctvom vyhlásenia verejnej súťaže s transparentne stanovenými podmienkami, dostupnými pre všetkých záujemcov. Oslovené boli iba tri talianske firmy. Turbínu dodala na Slovensko talianska spoločnosť ATI. 90-percentným vlastníkom spoločnosti ATI je firma Tecnofin, ktorá je spoluvlastníkom spoločnosti Kosit prostredníctvom spoločnosti 4Italy. Vlastník Kosit-u a dodávateľ turbíny je tá istá osoba, čím dosiahli, že dodali drahé repasované zariadenie sami sebe a zaplatíme ho my všetci, teda Košičania. Sme presvedčení tom, že týmto neštandardným spôsobom je kúpa drahého zariadenia jednoznačne predražená.

Netransparentný a pochybný výber dodávateľa turbíny neumožní financovanie investície zo štrukturálnych fondov EÚ, pretože čerpanie prostriedkov z eurofondov je podmienené zakúpením technológie (v tomto prípade teda výberu dodávateľa na kúpu turbíny) vo verejnej súťaži. Nie je splnená ani ďalšia podmienka. A tou je, že technológia, na ktorú sú žiadané dotácie, musí byť bezpodmienečne nová a nie repasovaná! Pritom boli a stále sú vyhlásené výzvy Ministerstva životného prostredia SR, umožňujúce výrazne lacnejšie financovať projekt modernizácie a rozvoja spaľovne v Košiciach ako je získanie drahého bankového úveru. Ten bude musieť splácať aj Mesto Košice. Pritom Mesto Košice môže z eurofondov získať až 95 percent prostriedkov, potrebných na realizáciu investičného zámeru. V prípade, že by žiadala o finančné prostriedky na tento účel spoločnosť Kosit, mohla by získať až 50 percent.

Peter ŽIGA
Krajský predseda strany SMER – SD v Košickom kraji