KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Rokovanie Okresných rád

Dátum: 23.02.2010
Kancelária: Košice - mesto

V piatok 19. 2. 2010 za prítomnosti podpredsedu strany SMER - sociálna demokracia a predsedu NR SR Pavla Pašku, krajského predsedu SMER - SD Petra Žigu a predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu sa uskutočnilo stretnutie členov Okresných rád SMER-SD z košických okresov.

Predmetom rokovania bolo hlavne zhodnotenie výsledkov volieb do Košického samosprávneho kraja, kde bolo okrem iného konštatované, že po dlhšom čase aj v Košiciach bol dosiahnutý veľmi dobrý výsledok.

V ďalšej časti rokovania bola pozornosť venovaná problematike prípravy parlamentných volieb, kde boli predstavené zámery a ciele strany SMER - sociálna demokracia. Zvlášť veľká pozornosť bola venovaná príprave komunálnych volieb v Košiciach, ako po stránke personálnej, tak aj po stránke obsahovej s určením postupov na dosiahnutie čo najlepších výsledkov v meste Košice.

Rokovanie Okresných rád - foto č. 1