KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Krajská rada SMER - SD organizovala Odbornú konferenciu

Dátum: 16.11.2007

fotogaléria k príspevku

Krajská rada SMER - SD dňa 9.11.2007 v Košiciach organizovala odbornú konferenciu „Problémy a perspektívy regionálneho školstva v Košickom kraji“ pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča.

Konferenciu otvoril a viedol krajský predseda Peter Žiga. Zúčastnili sa jej starostovia obcí, riaditelia základných a stredných škôl.
S referátmi vystúpili: v zastúpení podpredsedu vlády SR Pavel Holík, generálny riaditeľ Sekcie európskej politiky a vedomostnej spoločnosti Úradu vlády SR, štátna tajomníčka Ministerstva školstva B. Obrimčáková, predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, prednosta Krajského školského úradu Jozef Vook a riaditeľ Metodicko - pedagogického centra Prešov I. Pavlov.

Na konferencii boli prednášané tieto témy:
Vedomostná spoločnosť v kontexte programového vyhlásenia vlády SR,
Súčasné priority MŠ SR v regionálnom školstve,
Poslanie a úlohy stredného školstva v Košickom samosprávnom kraji,
Realizácia štátnej školskej politiky v Košickom kraji,
Kariérny rast a postavenie pedagogických pracovníkov.

Krajská rada SMER - SD organizovala Odbornú konferenciu - foto č. 1

Krajská rada SMER - SD organizovala Odbornú konferenciu - foto č. 2

Krajská rada SMER - SD organizovala Odbornú konferenciu - foto č. 3

Krajská rada SMER - SD organizovala Odbornú konferenciu - foto č. 4

Krajská rada SMER - SD organizovala Odbornú konferenciu - foto č. 5

Krajská rada SMER - SD organizovala Odbornú konferenciu - foto č. 6

Krajská rada SMER - SD organizovala Odbornú konferenciu - foto č. 7