KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Predseda vlády SR na summite EÚ a Ázie v Helsinkách

Dátum: 14.09.2006

V dňoch 10. a 11. septembra 2006 sa predseda vlády SR R. Fico v sprievode ministra zahraničných vecí SR J. Kubiša a delegácie Slovenskej republiky zúčastnil na dvojdňovom summite Ázia - Európa ASEM ( Asia - Europe Meeting).

Témou rokovania summitu boli otázky posilňovania multilaterálnej spolupráce, problematika prehlbovania dialógu medzi jednotlivými kultúrami a národmi, ako aj otázky ochrany životného prostredia a energetickej bezpečnosti.

Predseda vlády SR R. Fico využil rokovanie summitu na bilaterálne stretnutia s prezidentom Kórejskej republiky a predsedami vlád Čínskej ľudovej republiky, Fínska, Poľska, Portugalska a Thajska. Predmetom rokovaní predsedu vlády s prezidentom Kórejskej republiky a Čínskej ľudovej republiky bola najmä otázka rozvíjania obchodnej hospodárskej spolupráce Slovenska s týmito krajinami. Z rokovania s prezidentom Kórejskej republiky vyplynul záujem tejto krajiny o ďalšie investovanie na Slovensku. Predseda vlády SR na rokovaniach zdôraznil, že súčasná vláda SR má záujem predovšetkým o investície s vyššou pridanou hodnotou a preto pre príchod takýchto investícií bude vytvárať priaznivé podmienky.

Predovšetkým možnosť absolvovania a využitia mnohých bilaterálnych rokovaní pre budovanie vzájomne výhodných vzťahov krajín ocenil predseda vlády SR ako jeden z pozitívnych prínosov summitov, akým bolo euro-ázijské stretnutie v Helsinkách.