KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Viac ako 5000 účastníkov "Dňa sociálnej demokracie" v Bratislave

Dátum: 15.06.2006
Kancelária: Košice - mesto

Viac ako 5000 ľudí sa zišlo v stredu podvečer na bratislavskom Tyršovom nábreží na záverečnom predvolebnom podujatí strany SMER - sociálna demokracia s názvom "Deň sociálnej demokracie".

Okrem hudobného programu v podaní populárnych skupín Kmeťoband, Tublatanka a Jojoband, občerstvenia, diskusií a príjemnej zábavy bola na programe aj politika.

V úvodnom príhovore načrtol predseda SMERu-sociálna demokracia Robert Fico jasnú voľbu, pred ktorou ľudia v sobotu 17. júna stoja. Voľbu medzi pravicovou politikou pre "horných desaťtisíc", nadnárodné monopoly a finančné inštitúcie na jednej strane a politikou postavenou na princípe solidarity, ktorá sa riadi zásadou, že tí čo majú viacej, prispievajú do spoločného väčším dielom, politikou, ktorá náklady a prínosy reforiem rozdeľuje spravodlivo a tak zabezpečuje väčšine ľudí dôstojný život na strane druhej. Rovnako poprosil ľudí, aby v sobotu 17. júna neostali doma, ale prišli voliť, pretože ak ľudia z nespokojnosti a sklamania k voľbám neprídu, v podstate podporia zotrvanie súčasnej pravicovej vlády pri moci.

Spolu s R. Ficom na pódiu vystúpili aj predsedovia piatich samosprávnych krajov, zvolených v minuloročných regionálnych voľbách s podporou SMERu-sociálna demokracia, J. Blanár, M. Murgaš, V. Bajan, Z. Trebuľa a P. Chudík. Všetci prítomní župani vyjadrili presvedčenie, že vláda, ktorá nastúpi po voľbách nebude na rozdiel od tej súčasnej vnímať vyrovnávanie veľkých regionálnych rozdielov na Slovensku len ako frázu, ale ako jednu zo svojich priorít.

Na záver politickej časti programu Dňa sociálnej demokracie sa prítomným účastníkom prihovoril predseda Vlády Českej republiky J. Paroubek, ktorý okrem iného poprial svojmu priateľovi R. Ficovi, aby ho mohol po voľbách a zostavení novej vlády SR oslovovať "pán predseda vlády, milý Robert".