KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Prejav Roberta Fica v NR SR pri príležitosti ukončenia III. volebného obdobia

Dátum: 25.05.2006
Kancelária: Košice - mesto

Vážené dámy a páni,

Národná rada Slovenskej republiky je nielen najvyšším orgánom štátnej moci v našej krajine, ale na konci svojho III. volebného obdobia požíva aj historicky najvyššiu nedôveru verejnosti. Máme možnosť výberu. Buď tento smutný fakt dnes obídeme neúprimnými ďakovnými rečami alebo budeme mať odvahu pomenovať príčiny hlbokej krízy slovenského parlamentarizmu.

Kvalitu vzťahu medzi voličmi a poslancami ovplyvňuje predovšetkým volebný systém. Ten súčasný zabezpečuje anonymitu poslanca voči voličovi a prakticky vylučuje akúkoľvek zodpovednosť. Zavedenie volebného systému založeného na jednom volebnom obvode v roku 1998 narazilo na veľky odpor vtedajšej opozície. Je smutné, že po nástupe opozície k moci, veľmi rýchlo na predvolebné sľuby zabudla a dodnes, napriek tomu, že zmena volebného systému je súčasťou vládneho programu, nedošlo k žiadnej významnej zmene. Ak novej vládnej koalícii bude záležať na zvýšení kvality zákonodarného zboru, musí okamžite po júnových voľbách predložiť na prerokovania nový volebný zákon založený na jednomandátových volebných obvodoch, minimálne pre polovičku poslancov zákonodarného zboru.

Katastrofálne dôsledky na postavenie parlamentu v spoločnosti má dlhé roky budovaný vzťah nadradenosti vlády nad zákonodarným zborom. Napriek tomu, že máme parlamentnú demokraciu a vláda zodpovedá za svoju činnosť parlamentu, v praxi si vládne koalície robili z vládnych poslancov len poslušnú hlasovaciu mašinériu a z opozície len trpenú súčasť politického systému. Pozrime sa na degradáciu interpelácií, hodiny otázok, pozrime sa na to, ako často došlo k porušovaniu zákona o rokovacom poriadku NR SR, keď sa prerokovali návrhy zákonov v skrátenom legislatívnom konaní bez toho, aby na takýto postup bola splnená čo len jedna podmienka. Hrubou chybou je aj to, že vládna časť parlamentu nemá dostatok politickej odvahy na to, aby odmietla prerokovať nekvalitné vládne návrhy zákonov či početné návrhy novelizácií zákonov prijatých len pred niekoľkými mesiacmi. Som v právnej praxi od roku 1986 a nepamätám sa na taký chaos v legislatíve, ktorého sme dnes svedkami. Je to právnická obec, ktorá má ťažkosti orientovať sa v právnom poriadku, čo majú potom robiť ľudia, pre ktorých je legislatívna činnosť NR SR určená predovšetkým. Odmietame hodnotenia NR SR na základe počtu prijatých zákonov - dôležitá je kvalita a zrozumiteľnosť legislatívy a nie to, či sme prijali za dva týždne rekordný počet 100 alebo 120 zákonov.

Najväčší úder dôveryhodnosti NR SR zasadilo kupovanie nezávislých poslancov potvrdené orgánmi činnými v trestnom konaní. Ak si vládna koalícia, inak v menšine, zabezpečovala väčšinu netransparentnými dohodami s nezávislými poslancami, ide o jeden z najzávažnejších zásahov do podstaty parlamentnej demokracie od roku 1989, ak nie najzávažnejší. Tieto obchody, na ktoré ľudia pri verejných stretnutiach neustále poukazujú, urobili z celej Národnej rady Slovenskej republiky v očiach verejnosti klub obchodníkov bez morálky. Odmietame zaradenie do tohto klubu a je v záujme všetkých, aby sa spôsob, akým si vládna koalícia v poslednom období zabezpečovala svoju väčšinu, riadne prešetril a aby sa vyvodili všetky politické a právne dôsledky. Ak to bude potrebné, SMER - sociálna demokracia podporí na tento účel aj prijatie príslušnej legislatívy na zriadenie vyšetrovacích komisií NR SR s príslušnými právomocami. Ak ľudia vidia, že sa dá kúpiť hlas poslanca ako tovar na trhu, nečudujme sa, že korupčné praktiky sú v našej spoločnosti stále hlboko zakorenené.

Vážené dámy a páni,

ambície vedenia tohto zákonodarného zboru zaviesť novú politickú kultúru, ako sa často opakovali v roku 2002 a 2003 sa zjavne nepodarilo naplniť. Bol tom sám predseda NR SR P. Hrušovský, ktorý otvorene hovoril o dvoch kategóriách poslancov - tých, ktorí pracujú, aby plnili svoj politický program a tých, ktorí to robia kvôli výhodám a neštandardným zmluvám. Národnú radu Slovenskej republiky preto čaká ďalšia skúška vo IV. volebnom období 2006 - 2010. Ak ju nezvládneme, nečudujme sa, ak ďalšie parlamentné voľby bude zaujímať len 30 alebo 40 percent voličov.

Chcem poďakovať torzu vedenia Národnej rady SR za úsilie, ktoré muselo vynaložiť, aby si parlament udržal elementárnu spôsobilosť prijímať legislatívu. Aj to, v akom zložení skončilo vedenie parlamentu, ktoré by malo mať svojho predsedu a štyroch podpredsedov, ako aj neschopnosť NR SR zvoliť potrebný počet podpredsedov, svedčí o hĺbke krízy parlamentarizmu na Slovensku.

Každý jeden deň, každú jednu hodinu pobytu v NR SR sme sa stretávali so zamestnancami Kancelárie Národnej rady SR. Celý klub SMERU - sociálna demokracia oceňuje ich profesionalitu a pripravenosť na rôznorodé situácie, ktoré živý politický systém často prináša.

Ďakujem v mene klubu poslancov NR SR za SMER - sociálna demokracia za spoluprácu s opozičnými klubmi a súperenie s vládnymi klubmi. Aj my sme radi a poctení, že sme boli súčasťou veľkých európskych integračných procesov a že sme k nim prispeli. Sme však smutní, že sme boli svedkami procesu výpredaja strategického slovenského majetku nemajúceho v slovenskej histórii obdobu a že sme nemali silu tento proces zastaviť. Ako úplne nová skupina poslancov NR SR sme urobili všetko preto, aby sme garantovali stabilitu poslaneckého klubu a aby sme prispeli svojím politickým programom k štandardizácii politickej scény. Či a ako sa nám to podarilo, to posúdia voliči už 17. júna 2006. Je nám všetkým veľmi ľúto, že nás krátko pred koncom tohto volebného obdobia navždy opustil kolega a priateľ poslanec NR SR Peter Oremus. Bol to človek, ktorý svoju prácu naozaj bral ako poslanie a takto ho hodnotia mnohí, ktorí sa s ním stretávali v Nitrianskom kraji. Všetkým poslancom NR SR, ktorí už nekandidujú do nasledujúceho volebného obdobia v mene nášho klubu želám všetko dobré v osobnom a profesionálnom živote. A na tých, ktorí kandidujú, sa tešíme vo volebnom súboji.
Robert Fico