KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

"Nová SDĽ" v parlamentných voľbách

Dátum: 30.03.2006

"Nová SDĽ" v parlamentných voľbách, ďalšia špinavá kampaň sprostredkovaná Mikulášom Dzurindom proti politickej strane SMER - sociálna demokracia.

K 1. 1. 2005 došlo k integrácii SDĽ a SMER-u. Právnym nástupcom SDĽ sa stala politická strana SMER - sociálna demokracia. Následne bola SDĽ vymazaná z registra politických strán na MV SR. Zároveň bolo uplatnené podanie na zápis loga a značky do registra Úradu priemyselného vlastníctva SR. Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary a služby ochrannou známkou. Túto formu ochrany loga a značky majú uplatnenú viaceré politické strany a hnutia. Vhodnejšiu právnu formu ochrany loga a značky aj politickej strany naša legislatíva nepripúšťa. Ak však niekto splní podmienky zákona č. 85/2005 Z. z. pre registráciu politickej strany, tak registračný orgán, ktorým je MV SR, ju musí zaregistrovať. Tak bola zaregistrovaná aj tzv. "nová SDĽ".

Kto je "nová SDĽ", ktorá je účastníkom parlamentných volieb 2006?

V programových tézach a Stanovách sa uvádza, že sa hlási k hodnotám, ktoré spájajú sociálnodemokratické strany združené v Socialistickej internacionále a Európskej demokratickej strane.
Čo je Európska demokratická strana? Je to medzinárodné zoskupenie pravicových strán v Európe. Z toho vyplýva, že zakladatelia tejto strany nemajú ani najzákladnejšie znalosti, že sociálnodemokratické strany sú v Európe združené v Strane európskych socialistov. Z uvedeného vyplýva, že vznik a činnosť tejto strany nemá nič spoločné s ľavicovou politikou, ale je to nástroj stratégie pravice na Slovensku na oklamanie voličov a to najmä bývalých členov a sympatizantov SDĽ, cieľom tohto podvodu je odčerpanie volebných hlasov strane SMER - sociálna demokracia.

Kto je predseda a volebný líder tejto strany?

Ing. Ladislav Kozmon, podnikateľ a majiteľ istej bratislavskej firmy - nikdy nebol členom bývalej SDĽ. Naopak, v parlamentných voľbách v roku 2002 bol na 50. mieste volebnej kandidátky Demokratickej strany Slovenska. Teda Kaníkov stúpenec, ktorý neskôr urobil volebný obchod s SDKÚ a následne sa stal ministrom Dzurindovej vlády.
Jedná sa o rýchlokvasený prerod krajného pravičiara na nového moderného ľavičiara? Určite nie, znovu to len potvrdzuje snahu o oklamanie bývalých voličov a sympatizantov SDĽ od volebnej podpory pre SMER - sociálna demokracia. Jedná sa o cielenú kampaň SDKÚ proti SMER - sociálna demokracia.

Kto je na kandidátnej listine "novej SDĽ" pre parlamentné voľby 2006?

Na kandidátke je uvedených 29 mien. Dvadsať kandidátov je z Bratislavy, deviati z vidieka. Nikto z celej kandidátky nebol členom pôvodnej SDĽ v predchádzajúcom období, ani jej nominantom v štátnych, hospodárskych alebo verejných funkciách.

Vychádzajúc z uvedených argumentov možno jednoznačne konštatovať, že po krajne arogantnej kampani, pre ktorú používa SDKÚ proti strane SMER - sociálna demokracia a jej lídrovi Robertovi Ficovi mladých pravičiarov okolo Občianskej demokratickej mládeže je produkt "novej SDĽ" vo volebnej kampani ďalšia "špinavá" stratégia a cielená kampaň sprostredkovaná Mikulášom Dzurindom proti politickej strane SMER - sociálna demokracia.
Na záver uvedenej informácie chcem uviesť, že nechceme a nebudeme dávať zbytočne veľký priestor z našej strany medializácii týchto Dzurindových služobníkov. Pokladáme však za potrebné dať informáciu štruktúram strany, kandidátom do volieb a aktivistom, aby vedeli zaujať stanovisko a vysvetliť skutočný zámer tzv. "novej SDĽ" vo volebnej kampani.
Ján Richter
politický tajomník SMER - SD