KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Ako môže štátny podnik zvýšiť svoj zisk o 70%, pán Mikloš?

Dátum: 02.03.2006

Najnovšie oficiálne informácie o 70% ročnom náraste nekonsolidovaného zisku českého štátneho podniku ČEZ SMER-sociálna demokracia nemôže vnímať inak, ako nespochybniteľný dôkaz o nepravdivosti dávno prekonanej poučky, do omrzenia používanej najmä ministrom I. Miklošom a jemu podobnými ekonómami, že štátne vlastníctvo je z princípu zlé a nevhodné a pre štát škodlivé. Príklad ČEZu, ktorý sa rozvíja, modernizuje, dosahuje vynikajúce ekonomické výsledky, expanduje a získava nové odbytové trhy je dôkazom nad dôkazy, že štátne podniky, ak sú riadené efektívne a sú pod patričnou kontrolou, môžu byť kľúčovým faktorom ekonomického rozvoja krajiny a môžu pre štát prinášať obrovské príjmy. Je nepochybne veľkou výhodou vlády Českej republiky, keď môže príslušnú časť zisku ČEZu v podobe príjmov štátneho rozpočtu investovať do rozumných rozvojových verejných výdavkov, do infraštruktúry, vzdelania, podpory podnikania najmä v oblasti moderných technológií a inovácií, teda do oblastí, ktoré budú v budúcnosti tvoriť pre českú ekonomiku produkciu s vyšším podielom finálnej výroby a vyššou pridanou hodnotou, teda vyššou mzdou, t.zn. vyššou celkovou životnou úrovňou.

Výsledky českého ČEZu, ale aj iných úspešných štátnych, či polo-štátnych podnikov vo vyspelých krajinách sú výsmechom slovenskej vládnej ekonomickej elity, ktorá nemá po siedmich rokoch spravovania štátnych podnikov ani najmenší problém tvrdiť, že tieto sa z pozície štátu hospodárne a efektívne riadiť nedajú (čím v podstate len dokazujú, že oni ich takto riadiť nevedia).

Ekonomicky efektívne riadené štátne podniky produkujúce prínos pre spoločnosť ako celok sú lepšou alternatívou bezhlavej privatizácie všetkého strategického národného majetku, praktizovaného súčasnou pravicovou vládou.

Reálny život dokazuje, že je to alternatíva úplne realistická.
Robert Fico
predseda strany SMER – sociálna demokracia