KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Rozvrat Slovenského zdravotníctva

Dátum: 02.03.2006

Žiaľ, asi neexistuje lepší dôkaz o zlyhaní „reformy“ zdravotníctva ministra Zajaca, ako najnovšie informácie o plných úhradách pacientov pri návšteve ordinácií. „Časť lekárov sa už rozhodla, že bude ošetrovať pacientov za hotové. Pacientom sa preto môže stať, že ak navštívia svojho lekára pre chrípku, zaplatia až 250 korún... Kým sa vzťah nemocnice a poisťovne nevyrieši, pacient zaplatí približne 800 korún za kontrolu, za ktorú platili doteraz 20 korún.“ Toto sú len prvé reakcie.

Najnovšie udalosti, ktoré nemožno označiť inak ako flagrantné porušenie ústavného práva občanov na zdravotnú starostlivosť, potvrdzujú a dokazujú to, na čo dlhodobo poukazuje SMER - sociálna demokracia, takisto ako široká odborná verejnosť, že tzv. reforma ministra Zajaca bola postavená na zásadne chybných základoch a princípoch.

Nevyvážený stav, zavedený reformou, kedy sa v systéme zdravotného zabezpečenia prísúdili prílišné kompetencie zdravotným poisťovniam, navyše pretransformovaným na akciové spoločnosti, ktoré sú už z príncípu orientované na zisk, museli skôr či neskôr vyústiť v udalosti, akými sme svedkami v týchto dňoch. Lekári, ktorí sú dnes pod tlakom neúnosných zmlúv s poisťovňami nútení vyberať od pacientov plné úhrady, ale najmä samotní pacienti sa tak stali skutočnými obeťami tzv. reformy zdravotníctva Dzurindovej vlády.

Nedostatočné a najmä klesajúce verejné výdavky na zdravotníctvo v pomere k HDP, jedny zo suverénne najnižších v EÚ, prílišné skomercionalizovanie systému zdravotnej starostlivosti, privatizácia zdravotných zariadení, vstup finančných skupín do poisťovní, nemocníc a lekární, nedostatočné plnenie odvodových povinností štátu ale takisto zrušenie 3% limitu, ktorý mohli poisťovne vynakladať na režijné náklady, teda budovy, autá, zahraničné cesty či reklamné kampane sú všetko javy, za ktoré nesie zodpovednosť minister Zajac a pravicová vláda M. Dzurindu a ktorých dôsledky zažívajú občania - pacienti dnes na vlastnej koži.

Reakcia ministra Zajaca na dnešný krízový stav v podobe vyhrážania sa lekárom hrozbou odňatia licencie v prípade účtovania plných úhrad od pacientov už len dokresľuje neschopnosť ministra niesť zodpovednosť za stav, do akého zdravotníctvo aj jeho reforma dostala.

Dnešný krízový stav v poskytovaní zdravotnej starostlivosti len utvrdzuje SMER -sociálnu demokraciu v presvedčení, že bez navýšenia verejných výdavkov na mieru porovnateľnú s krajinami EÚ, bez vyváženia postavenia lekárov a poisťovní, bez stransparentnenia vzťahov a zvýšenia kontroly finančných tokov v systéme poisťovne, ordinácie, dodávatelia liekov, ale takisto bez racionalizácie siete zdravotných zariadení, ale najmä bez prinavrátenia verejnoprávneho charakteru do zdravotníctva, nebude návrat k plynulému zabezpečeniu potrebnej starostlivosti o pacientov možný. Dnes je viac ako zrejmé, že vyjadrenia SMERu- sociálnej demokracie o tom, že tzv. reformu ministra Zajaca treba od základov prerobiť, neboli ani náhodou postavené na vode. SMER – sociálna demokracia uisťuje vrejnosť, predovšetkým pacientov, ale samozrajme aj zdravotníkov, že je pripravený pristúpiť v oblasti zdravotníctva k zásadným a zmysluplným zmenám, ktoré mu prinavrátia solidárny a verejno-právny charakter.
Pavol Paška
tieňový minister zdravotníctva a podpredseda strany SMER – SD