KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Vyjadrenia ministerstva financií potvrdzujú podozrenia

Dátum: 28.02.2006

Strana SMER – sociálna demokracia na tlačovej konferencii dňa 23.2.2006 informovala verejnosť, že existuje dôvodné podozrenie, že minister financií SR I. Mikloš navrhovanou novelizáciou zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja sleduje cieľ odpustiť súkromnej spoločnosti Slovnaft, a.s. zaplatenie obrovskej pokuty a tak obrať štát a slovenských občanov možno až o neuveriteľných 8 miliárd Sk. Podľa relevantných informácií musí na základe dnes platného zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja uvedená súkromná spoločnosť zaplatiť do štátneho rozpočtu pokutu za nezloženie požadovanej zábezpeky vo výške cca 10 miliárd Sk.

Minister financií SR I. Mikloš predložil na rokovanie vlády 14. decembra 2005 návrh novelizácie uvedeného zákona, podľa ktorého chce odpustiť 80 percent pokuty a to dokonca so spätnou účinnosťou. Pri pohľade na kompetencie MF SR je zrejmé, že ministerstvo malo v priebehu roka 2005 priebežné informácie o vývoji pokuty pre uvedenú spoločnosť, pretože má mesačne k dispozícii informácie o daňových kontrolách z colných úradov u spoločností, ktoré disponujú daňovými skladmi. Takou spoločnosťou Slovnaft a.s. nepochybne je. Pri príprave návrhu zákona Ivan Mikloš musel mať aj informácie a poznatky o tom ako sa zákon uplatňuje v praxi a aké má nedostatky prípadne sporné časti. Novým návrhom potvrdil svoju neschopnosť a nedokonalosť zákona z roku 2004, ktorého myšlienkovým otcom – aj pri stanovení výšky pokút bol práve on sám.

Z uvedených skutočností vyplýva dôvodné podozrenie, že I. Mikloš od počiatku o hrozbe pokuty pre Slovnaft a.s. vedel a práve preto v decembri 2005 do vlády predložil návrh novely zákona, ktorá pokutu znižuje o celých 80%. Preto, keď strana SMER – sociálna demokracia bude po voľbách vo vláde, preverí minútu po minúte všetky kroky Colného úradu a Ministerstva financií vo veci kontrol pri skladaní zábezpeky a vyrubovania pokút subjektom, ktoré porušili zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

Argument, že poslanci SMERu - sociálna demokracia pri prerokovávaní novely zákona v 1. čítaní v NR SR na uvedené skutočnosti nepoukazovali je pravdivý a úplne logický. V tom čase totiž nedisponovali informáciami, že zmeny zákona sa budú týkať aj spoločnosti s personálnym prepojením na špičky vládnej SDKÚ a takisto SMK, rovnako ako informácie o hrozbe pokuty v takom obrovskom objeme.

Reakcia ministerstva financií na informácie, ktoré SMER minulý týždeň prezentoval v podstate len potvrdzuje úmysel ministra financií pomôcť súkromnej spoločnosti. Dokazuje to argument ministerstva, že Colný úrad ešte neukončil konania týkajúce sa povinností Slovnaftu. Logika veci totiž káže, že ak existuje snaha odpustiť spoločnosti pokutu, a dôvodné podozrenie vedúce k takémuto záveru nepochybne je, potom je zámerné a účelové predlžovanie procesu kontroly, až kým nadobudne platnosť novelizácia zákona. Práve v súvislosti s týmto prípadom SMER – sociálna demokracia navrhuje, aby sa novela zákona týkala len konaní začatých po možnej platnej účinnosti novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Takisto budeme navrhovať, aby colné a daňové úniky nad 1 miliardu korún boli oficiálne zverejňované po ukončení daňového konania. Jedná sa totiž o finančné čiastky, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj verejných financií.
 
Igor Šulaj
Podpredseda a tieňový minister financií strany SMER - SD