KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Riziká a nedostatky špekulatívnej novely dôchodkovej reformy ministerky Radičovej

Dátum: 16.02.2006

Stanovisko strany SMER - sociálna demokracia z 15. februára 2006

Návrh novelizácie zákona o sociálnom poistení z dielne bývalého ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Ľ. Kaníka, ktorý dostala za úlohu od neho predložiť súčasná ministerka I. Radičová, nie je ničím iným len dôkazom nad dôkazy, na koľko bola zbabraná tzv. dôchodková reforma. 280 pozmeňujúcich návrhov k dôchodkovej reforme nemôže nikto považovať za vylepšenie reformy alebo, ako hovorí M. Dzurinda, doladenie reformy.

SDKÚ sa prostredníctvom Ľ. Kaníka snaží niekoľko týždňov pred voľbami presvedčiť dôchodcov, ako im na nich záleží. SMER - sociálna demokracia sa pýta, prečo SDKÚ nepodporilo v NR SR opakované pokusy SMERU - sociálna demokracia presadiť nápravu hrubých chýb a krívd v dôchodkovej reforme?

SMER - sociálna demokracia má z prostredia SDKÚ informácie, že sa bude opakovať scenár z roku 2002. Krátko pred voľbami v roku 2002 SDKÚ, KDH a SMK populisticky presadili v NR SR 22 sociálnych zákonov. Keď krátko na to zostavovali novú vládu, okamžite v skrátenom legislatívnom konaní tieto sociálne zákony zrušili. Pre nich vždy platí zásada - je po voľbách, zvykajte si! SMER - sociálna demokracia nepochybuje, že informácie z kuchyne SDKÚ sú pravdivé a že v prípade účasti SDKÚ v novej vláde po voľbách v júni 2006 táto pravicová strana ihneď pristúpi k zrušeniu predloženej novelizácie zákona o sociálnom poistení a súvisiacich zákonov. SMER - sociálna demokracia v prípade účasti v novej vláde garantuje, že prípadné opravy hrubých chýb v dôchodkovej reforme zostanú v platnosti aj po júni 2006.

SMER - sociálna demokracia musí upozorniť aj na to, že v navrhovaných zmenách zákona o sociálnom poistení chýba solidarita a že napriek ich prijatiu zostane prevažná väčšina poberateľov dôchodkov v sociálnych a existenčných problémoch. Návrh novelizácie nerieši problémy starodôchodcov a ich nedôstojných dôchodkov, nezavádza minimálny dôchodok a nesystémovo rieši invalidných dôchodcov. Nízke dôchodky nebudú touto novelizáciou dorovnané na spravodlivú úroveň. Stále zostáva zachovaný výrazný rozdiel vo výške dôchodkov priznaných pred 1. januárom 2004 a po tomto dátume. Návrh novelizácie ešte viac znefunkčňuje Sociálnu poisťovňu. SDKÚ nielenže zbabrala celú dôchodkovú reformu, ale ešte aj pokus zmeniť ju.

SMER - sociálna demokracia chce ešte pred voľbami prijať potrebnú novelizáciu zákona o sociálnom poistení. Niet dôležitejšieho zákona v zostávajúcom volebnom období, ktorý by mala NR SR prijať. Keďže Ľ. Kaník a I. Radičová nezvládli svoju úlohu a pripravili návrh plný nedostatkov a chýb, SMER - sociálna demokracia navrhuje, aby sa na pôde Národnej rady SR v čo najkratšom čase zišli zástupcovia koaličných a opozičných parlamentných strán s cieľom dohodnúť sa na vypustení tých návrhov z novelizácie, ktoré zhoršia sociálnu situáciu ľudí a dopracovať novelizáciu tak, aby bola naozaj výrazným príspevkom k zlepšeniu postavenia všetkých poberateľov dôchodkových dávok.

SMER - sociálna demokracia rovnako navrhuje, aby takýto návrh zákona bol predložený všetkými politickými stranami zastúpenými v NR SR. Len takýto postup zabezpečí, že návrh zákona bude prijatý a že budú garancie jeho platnosti aj po parlamentných voľbách. Dôchodková reforma bude vyžadovať aj ďalšie zásadné zmeny, ku ktorým treba pristúpiť po voľbách do NR SR.