KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

List podpredsedu I. Šulaja ministrovi financií I. Miklošovi

Dátum: 02.02.2006
Kancelária: Košice - mesto

Igor Šulaj
poslanec NRSR
Podpredseda strany SMER - sociálna demokracia

Bratislava 15. 1. 2006

Vážený pán podpredseda vlády a minister financií,

v mesiaci január 2006 som obdržal od Vás číslo MF/17922/2005-11197194/2005. V uvedenom liste reagujete na dokument , týkajúci sa zmien v daňovej oblasti, ktorý je uverejnený na internetovej stránke politickej strany SMER - sociálna demokracia. Vyzývate nás na odborné stretnutie.

Chcel by som Vás upozorniť na tú skutočnosť, že už koncom roku 2005 vyzval predseda vlády SR a zároveň predseda politickej strany SDKÚ pán Mikuláš Dzurinda politickú stranu SMER -sociálna demokracia k dialógu na odborné témy. Predseda politickej strany SMER - sociálna demokracia v tejto súvislosti okrem iného uviedol, že takýto dialóg je možný len ak oň budú mať záujem obidve strany a to vtedy ak budú akceptované aj iné spoločensky závažné témy akými sú korupcia, klientelizmus v našom štáte, ako aj "kupovanie" takzvaných nezávislých poslancov.

Počas 52. schôdze NRSR, ktorá prejednávala aj návrh vládneho zákona o štátnom rozpočte na rok 2006 som Vás verejne vyzval, aby ste spracovali ekonomickú analýzu dvojnásobného zvýšenia reálnych miezd, ktoré sľubovala Vaša politická strana v predchádzajúcom volebnom období. Kritizujete naše návrhy, ktoré považujete z rozpočtového hľadiska za komplikované. Je teda prirodzené, aby ste predložili najprv Vy ako ekonomický expert SDKÚ uvedenú štúdiu dvojnásobného zvýšenia reálnych miezd. Zároveň by som Vás chcel požiadať, aby bola uvedená štúdia verejne dostupná, tak ako je dokument našej politickej strany SMER - sociálna demokracia, a aby sa k nej vyjadrili taktiež Inštitút finančnej politiky MF SR, Výbor pre daňové prognózy ako aj iné odborné subjekty.

Po splnení uvedených podmienok sme ochotní diskutovať o ďalšej forme prejednávania Vašich odborných návrhov ako aj odborných návrhov SMER- sociálna demokracia.

S pozdravom

Vážený pán
Ing. Ivan M I K L O Š
Podpredseda vlády a minister financií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
B r a t i s l a v a