KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

I. Mikloš vzal ľuďom možnosť overiť si, či neplatia za bývanie viac akoby museli

Dátum: 13.01.2006

Vinou Ministerstva financií SR, ktoré od roku 2004 zrušilo zákonnú možnosť vykonania cenovej kontroly za teplo, vodu, elektrinu, plyn a ďalších nákladov spojených s užívaním bytu nezávislým cenovým kontrolným orgánom, sú ľudia postavení do úlohy pasívnych odberateľov. Majitelia bytov alebo nájomníci dnes nemajú možnosť dojednať si ceny a v prípade podozrenia, že platia viac, nemôžu požiadať žiadny štátny orgán o vykonanie kontroly.
Do roku 2003 ceny služieb spojených s užívaním bytu regulovalo ministerstvo a kontrolovali ich Správy finančných kontrol Bratislava, Zvolen a Košice. Keď ministerstvo financií prenieslo stanovovanie cien na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, zrušilo zároveň aj dovtedajšiu cenovú kontrolu nezávislým cenovým kontrolným orgánom.
SMER - sociálna demokracia vníma, že náklady na bývanie sú pre väčšinu ľudí neprimeranou finančnou záťažou a preto po uplynutí polročnej lehoty opätovne navrhnem v NR SR zmenu zákona o cenách č.18/1996 Z. z. so zámerom vrátiť kompetencie cenovej kontroly Správam finančnej kontroly. Keď už nič iné, aspoň sa tým napraví nehanebnosť ministra financií I. Mikloša voči občanom, že im vzal možnosť preveriť si, či neplatia za bývanie viac, akoby museli.
Jozef Burian - Poslanec NR SR za stranu SMER - SD