KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

SMER - SD a KOZ SR podpísali dohodu o spolupráci

Dátum: 21.12.2005
Kancelária: Košice - mesto

Stanovisko z tlačovej konferencie predsedu SMERU – sociálna demokracia Roberta Fica a prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR Ivana Saktora k Dohode o spolupráci medzi politickou stranou SMER – sociálna demokracia a KOZ SR

SMER - sociálna demokracia a KOZ SR prejavú dlhodobo z dôvodu programovej blízkosti záujem o spoluprácu a vzájomnú pomoc pri realizovaní úloh, ktoré vyplývajú z ich programov. Približovanie politickej strany SMER – sociálna demokracia a KOZ SR je prirodzené vzhľadom na jasnú sociálno-demokratickú orientáciu SMERU – sociálna demokracia a jeho plnú medzinárodnú akcpetáciu v príslušných štruktúrach. Dobré vzťahy medzi SMEROM – sociálna demokracia a KOZ SR potvrdzujú aj doterajšie skúsenosti z praktického politického a odborárskeho života.

SMER - sociálna demokracia má obrovský záujem, aby nová vládna koalícia, ktorú chce zostavovať po parlamentných voľbách v roku 2006, realizovala vládny program štandardného európskeho sociálneho štátu založeného na solidarite. Nepostrádateľnou súčasťou takéhoto modelu je jasný dialóg medzi vládou, zamestnávateľmi a odbormi založený na rovnosti jeho účastníkov a nezastupiteľné miesto odborových štruktúr. SMER – sociálna demokracia odmieta doterajšie rozhodnutia krajne pravicovej vlády, ktoré vedú k praktickej likvidácii tripartity a k obmedzovaniu právomocí a postavenia odborov. Postup ministra vnútra SR k organizátorom povoleného protestného zhromaždenia policajtov je iba vyvrcholením oficiálnej politiky vlády k odborom.

Vzhľadom na jasnú sociálno-demokratickú orientáciu bude SMER – sociálna demokracia presadzovať v prípade účasti vo vláde opatrenia a rozhodnutia, ktoré zodpovedajú aj predstavám odborov o sociálnom štáte. Pôjde najmä o zmenu Zákonníka práce, ktorá bude viesť k posilneniu postavenia zamestnancov, o zachovanie inštitútu minimálnej mzdy a zabezpečenie jej rastu v priebehu najbližších 5 rokoch na úroveň 60 percent priemerného zárobku v národnom hospodárstve, o zavedenie zníženej sadzby DPH na vybrané komodity, o odmietnutie platenia denného vysokoškolského štúdia a o zrušenie poplatkov v zdravotníctve. Rovnako dohoda garantuje spoločný postup predstaviteľov SMERU – sociálna demokracia pri príprave hospodársko-ekonomických a sociálnych opatrení a legislatívnych výstupov.