KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

V EP bola schválená správa podporujúca rozvoj chudobných regiónov EÚ

Dátum: 15.12.2005
Kancelária: Košice - mesto

Dnes bola v pléne Európskeho parlamentu výraznou väčšinou schválená správa, ktorú ako spravodajca EP vypracoval poslanec za stranu Smer - sociálna demokracia Miloš Koterec.

Správa obsahuje pozíciu EP k problematike regulácie poskytovania štátnej pomoci podnikom určenej pre zvýšenie rozvoja chudobných regiónov EÚ. Jej vypracovanie v značnej miere prispelo k formovaniu nového usmernenia Komisie v tejto oblasti pre roky 2017-2013.

Dôsledkom tohto usmernenia bude koncentrovanie štátnej pomoci podnikom v regiónoch nových členských krajín, v snahe vyrovnávať rozvojové rozdiely chudobnejších regiónov v porovnaní s prosperujúcimi oblasťami EÚ.

Daná legislatíva zdôrazňuje tiež potrebu poskytovania väčšieho priestoru na podporu malých a stredných podnikov, ktoré majú pre udržateľný rozvoj regiónov nenahraditeľný význam.

Ako sa vyjadrila eurokomisárka N. Kroes, Európsky parlament správou M. Koterca významne prispel k tvorbe usmernenia v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré je svojou podstatou jednoznačne zamerané na podporu zaostávajúcich regiónov a kohézie v EÚ.