KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Výsledok regionálnych volieb 2005

Dátum: 11.12.2005
Kancelária: Košice - mesto

Strana SMER - sociálna demokracia považuje za dobrý výsledok zisk 68 poslaneckých mandátov v zastupiteľstvách Vyšších územných celkov v regionálnych voľbách 2005. Predsedami samosprávnch krajov sa stali 5 kandidáti, ktorých strana SMER - sociálna demokracia priamo podporovala. V Bratislavskom kraji Vladimír Bajan, v Žilinskom kraji Juraj Blanár, v Banskobystrickom kraji Milan Murgaš, v Košickom kraji Zdenko Trebuľa a v Prešovskom kraji Peter Chudík.

Zvolení poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov za stranu SMER - sociálna demokracia vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2005:

Bratislavský kraj
1. Mgr. Monika Beňová
2. Dušan Galis
3. Ing. Peter Dubček
4. Ing. Iveta Hanulíková
5. Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
6. JUDr. Robert Kaliňák
7. Ing. Alexander Rozin, CSc.
8. MUDr. Richard Demovič, PhD.
9. BCom Jozef Brhel

Trnavský kraj
1. PaedDr. Ivan Borovský

Nitriansky kraj
1. MUDr. Alena Frtúsová
2. Bc. Ľubica Burdová
3. Ing. Jozef Kubala
4. Ing. Juraj Horváth, CSc.
5. Ing. Peter Oremus
6. Ing. Pavol Meňky, PhD.
7. Tibor Glenda
8. MUDr. Tibor Matuška, CSc.
9. Ing. Helena Bohátová
10. PaedDr. Pavol Goga
11. Ing. Marián Kéry

Trenčiansky kraj
1. JUDr. Mária Zimanová
2. MUDr. Henrich Gašparík
3. Ing. Anna Halinárová
4. Ing. Iveta Randziaková
5. MUDr. Miroslav Adame
6. Ing. Vladimír Bačík
7. RSDr. Ján Cipov
8. Ing. Mgr. Michal Mladý
9. Ing. Vladimír Buzalka
10. Ing. Magda Košútová

Žilinský kraj
1. PhDr. Ján Podmanický
2. MUDr. Jozef Kanaba
3. Ing. Ivan Budiak
4. MUDr. Ladislav Andreánsky
5. Ing. Alexander Lilge
6. RSDr. Jozef Országh

Banskobystrický kraj
1. RNDr. Ladislav Topoľský
2. Ing. Jaroslav Demian
3. Ján Račák
4. RNDr. Juraj Bódi
5. Ing. Peter Mináč
6. JUDr. Pavel Struhár
7. MUDr. Ondrej Kollár
8. MUDr. Jozef Ježík
9. Mgr. Družbacký Juraj
10. Stanislav Koreň
11. Božena Kováčová
12. MUDr. Vladimír Flimer

Košický kraj
1. Doc. RNDr. František Olejník, PhD.
2. PhDr. Pavol Mutafov
3. JUDr. Marta Budišová
4. Mgr. Monika Smolková
5. Ing. Boris Farkašovský
6. Ing. Ľudovít Kujnisch
7. MUDr. Pavol Kuchta
8. Ing. Emil Ďurovčík
9. MUDr. Jozef Makohus
10. Ing. Ján Babič
11. MUDr. Ján Králik
12. RSDr. Juraj Beňa

Prešovský kraj
1. MUDr. Boris Hanuščák
2. MUDr. Anton Karol
3. Jana Vaľová
4. MVDr. Ján Ferko
5. Mgr. Vladimír Ledecký
6. Ing. Peter Molčan
7. MUDr. Peter Obrimčák