KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Úspešní lúštitelia krížoviek v novinách NÁŠ SMER a NÁŠ KRAJ - NÁŠ ČLOVEK

Dátum: 06.12.2005
Kancelária: Košice - mesto

Vyžrebovaní úspešní lúštitelia krížoviek:

Noviny Náš Smer č. 3, tajnička: Poďme spolu správnym smerom.
1. Gabriela Czeranková, Štúra 2, Moldava nad Bodvou
2. Ing. Gustáv Foltin, Galaktická 12, Košice
3. Karol Pirnaga, P.O. Hviezdoslava, Michalovce
4. Silvia Jelínková, Junácka 10, Košice
5. Karolína Chovanová, Thurzová 3, Košice
6. Katarína Ivanová, Mieru 55, Čaňa, Košice okolie
7. Jozef Miko Haniska 210, Košice okolie
8. Imrich Kándra, Záhradná 12/20, Gelnica
9. Katarína Farkašová, Kyjevská 3, Rožňava
10. Eleonóra Minďašová, Zd. Nejedlého 1-21, Spišská Nová Ves

Noviny Náš kraj, náš človek, tajnička: Zdenko, ta to naš človek!
1. Mária Poláková, 072 13 Zemplínska Široká 150, Okr. Michalovce
2. Silvia Pajonková, Mierová 629, Strážske
3. Matej Rákoš, Hlinkova 35, Košice
4. Pavol Sivanič Toryská 4, Košice
5. Slavomír Bucher, Kysucká 20, Košice
6. Anna Kolesárová, Vajanského 9, Michalovce
7. Eliáš Hattinger, Maurerova 13, Košice
8. Valéria Kúsiková, Sídlisko Mladosť 7, Medzev
9. František Lukaščík, Ferka Urbánka 24, Spišská Nová Ves
10. Mária Zásadná, Ľ. Štúra 366, Strážske

Výhercom gratulujeme a ďakujeme všetkým za účasť na súťaži.