KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Stanovisko k vyhláseniu Konferencie biskupov Slovenska k sociálnej situácii na Slovensku

Dátum: 11.11.2005
Kancelária: Košice - mesto

INFORMÁCIA z tlačovej konferencie politickej strany SMER - sociálna demokracia
(Bratislava 11. novembra 2005)

SMER - sociálna demokracia sa nečuduje, že strany vládnej koalície Kresťansko-demokratické hnutie, Slovenská kresťanská a demokratická únia a Strana maďarskej koalície, ktorej súčasťou je Maďarské kresťansko-demokratické hnutie B. Bugára aboslútne nereagovali na Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k sociálno - ekonomickej situácii. Musí im byť totiž vrcholne nepríjemné, že vrcholní predstavitelia cirkvi, ktorá má možnosť celoplošne monitorovať a poznať skutočné životné podmienky ľudí na Slovensku, priamo a pre celú verejnosť vyhlásili, že celkovú sociálno - ekonomickú situáciu na Slovensku vnímajú ako znepokojujúcu. Konferencia biskupov Slovenska túto situáciu najlepšie vystihla výrokom, že bohatí sa stávajú čoraz bohatšími a chudobní stále chudobnejšími.

Ak takéto hodnotenie pravicovej vládnej politiky vystavia vrcholní predstavitelia Katolíckej cirkvi, ku ktorej sa strany vládnej koalície tak často a priamo vo svojom názve hlásia, ide o jedno z najzávažnejších potvrdení neúspechu politiky riadenej vraj kresťanskými politikmi M. Dzurindom, P. Hrušovským a B. Bugárom.

SMER - sociálna demokracia dlhodobo hodnotí krajne pravicovú ekonomickú a sociálnu politiku súčasnej vládnej koalície slovami: chudobní sú chudobnejší a bohatí sú bohatší. SMER - sociálna demokracia opakovane volá po návrate solidarity do života a realizácii štandardného európskeho sociálneho modelu. Asi nie je náhoda, že Konferencia biskupov Slovenska v citovanom vyhlásení vníma princíp solidarity ako optimálne riešenie medzi extrémnymi modelmi sociálneho štátu alebo neľútostného pragmatického kapitalizmu. SMER - sociálna demokracia stále tvrdí, že nie je možné zavádzať čistý trhový mechanizmus do oblastí zdravotníctva, vzdelávania, kultúry a sociálnej starostlivosti. Aj v tomto nachádza SMER - sociálna demokracia podporu vo vyhlásení Konferencie biskupov Slovenska, ktoré konštatuje, že ak sa tieto oblasti stávajú sférou privátneho podnikania, prinesie to dlhodobé následky morálneho a kultúrneho úpadku.

SMER - sociálna demokracia vyslovuje presvedčenie, že Konferencia biskupov Slovenska požíva v očiach KDH, SDKÚ a SMK aspoň takú úctu a autoritu, že ich za uvedené vyhlásenie neoznačia za populistov, klamárov a demagógov, ako to s radosťou robia na adresu SMERU - sociálna demokracia za také isté hodnotenia.

Strany vládnej koalície nielen ignorujú dôležité hodnotenia, akým je aj citované vyhlásenie KBS, ale sa snažia aktívne propagandistickými prostriedkami presviedčať verejnosť o opaku. V prípade SDKÚ máme dokonca k dispozícii manuál, ktorý ich usvedčuje, že sú pripravení verejnosť klamať. Napríklad pod bodom 2.4 Strategického politického manažmenmtu SDKÚ vs. Smer dávajú inštrukciu neporovnávať priemerné platy v Českej republike a na Slovensku, aby mohli tvrdiť, že sociálno-demokratické vlády sú pre krajinu veľmi zlé z hľadiska rozvoja hospodárstva.

SMER - sociálna demokracia žiada KDH, SDKÚ a SMK, aby sa verejne vyjadrili k vyhláseniu KBS k sociálno - ekonomickej situácii z dňa 9. novembra 2005 a aby predovšetkým začali robiť politiku, ktorá nebude len v prospech menšiny bohatých.